Vyhledávání


Vyhledávání

Vyhledávání"/
vyhledej text
vyhledej konkrétní heslo
: pokročilé vyhledávání
: rejstřík

Medicabáze

Vážení uživatelé repetitoria,

dostáváte do rukou první vydání elektronického repetitoria nakladatelství Triton. Moderní medicína se vyvíjí tak prudce, že žádný lékař nemůže pracovat bez zdroje aktuálních informací. Tzv. lékařská informatika a její metody se za posledních 30 let radikálně změnily. V roce 1978 jsem nastoupil jako asistent do Fyziologického ústavu fakulty a paní sekretářka se mne ptala, zda budu mít také zájem o Current content – každý týden v papírové formě vydávaný seznam článků z minulého týdne. Ten se na fakultě xeroxoval z jednoho originálu pro každý ústav a při cca třiceti učitelích ústavu jsem dostával každé vydání s téměř půlročním zpožděním. Manuální zpracování tohoto přehledu podle rejstříku pak zabralo několik večerů a článek nebylo často možné získat jinak než poštou zaslanou žádostí autorovi.

Lékaři mají dnes mnoho možností, jak získávat nové informace. Nejrychlejší jsou jistě zdravotnické portály. Jejich pomocí lze získat informace staré jen hodiny či dny. Běžně se dnes stane, že se mne ptá novinář, co říkám tomu objevu potenciálního nového léku. Kdybych si večer předtím nepřečetl elektronický portál (odkud má informaci i onen novinář), vypadal bych trapně. Naopak knihy, přes velkou rychlost některých nakladatelství, poskytují informace již v době vydání staré několik měsíců a nové vydání knížky k stejnému tématu přichází obvykle za několik let.

Elektronické publikace mají dnes již velmi různé formy. Na jedné straně stojí speciální edukační programy zahrnující obvykle i testovací otázky, příklady klinických problémů či kazuistiky. Repetitorium, které držíte v ruce, stojí na druhé straně. Připomíná více knihu. Od knihy se liší dvěma výhodami – možnou rychlostí aktualizace a snadným vyhledáváním.

Rychlost aktualizace závisí především na Vás, na čtenářích. Bude-li o repetitorium zájem, budou aktualizace rychlé a náplň repetitoria se bude rozšiřovat. Jen tak může toto repetitorium konkurovat knižním formám repetitorií, které – jak ukazují i české zkušenosti – rychle stárnou.

Děkuji nakladatelství Triton za dobrý nápad a všem autorům za zpracování hesel. Předpokládám, že repetitorium nebudete číst od začátku do konce, ale přeji Vám, ať se do něho co nejčastěji díváte a velmi uvítáme informaci, co v něm postrádáte.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
přednosta III. interní kliniky UK – 1. LF a VFN


Lékařské repetitorium on line – medicabáze

Data jsou zadávána ve třech úrovních: hesla (cca 2-6 stran textu k dané problematice), rozšířená hesla (další, podrobnější informace k problematice) a slovníková hesla (krátké definice – syndromy, symptomy, lékařský slovník atd.).

K 24.5.2010 obsahuje medicabaze asi 8000 normostran textu. V letošním roce byly doplněny a aktualizovány obory endokrinologie a diabetologie, připravujeme pediatrii, onkologii, urologii a dietologii (asi 1000 stran), doplněna bude interna (2000 str.), farmakologie (600 str.) a řada dalších témat (akutní stavy, laboratorní hodnoty a jejich interpretace, tabulky pro akutní medicínu atd.).

MUDr. Stanislav Juhaňák, nakladatelství TRITON


Statistika:

  • Medicabáze obsahuje 3125 hesel v 38 oborech.

Design and code by webmaster