Detail hesla - Nádory očnice

Nádory očniceSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Kapilární hemangiom se objevuje jako měkká modravá rezistence u novorozenců. Jedná se spíše o hamartom. Pokud roste, tak jen pomalu a posléze většinou spontánně značně involuje. Kavernózní hemangiom je pomalu rostoucí nádor dospělých. Je nejčastějším benigním orbitálním nádorem dospělých.

Mukokéla
je cysta šířící se z paranazálních dutin. Způsobuje bolest hlavy. V anamnéze jsou chronické sinusitidy.

Lipodermoid
se objevuje jako nažloutlý útvar pod bulbární spojivkou. Exstirpuje se z kosmetických důvodů.

Gliom zrakového nervu
postihuje mladší jedince (2–6 let) a tvoří 10 % primárních nádorů očnice. Je benigní a nemetastazuje. Postižení chiazmatu a nitrolební hypertenze mohou mít letální důsledky. Vzniká protruze oka a pokles vizu. Zrakový nerv je vřetenovitě ztluštělý. Orbitální část lze resekovat. Při postižení chiazmatu není chirurgická léčba možná. S věkem růst často ustává.

Plexiformní neurofibrom očnice
je projevem Recklinghausenovy choroby. Objevuje se v první dekádě života. Deformuje oční štěrbinu, dislokuje bulbus a vyklenuje spánkovou jámu. Léčba je paliativní a neuspokojivá.

Nádory slzné žlázy
se projevují jako tuhý hladký nádor za temporálním horním okrajem očnice. Dislokují bulbus nazálně a dolů. Karcinom slzné žlázy patří k nejmalignějším tumorům v orbitě. Nikdy neprovádíme biopsii a přistupujeme k radikální exstirpaci nádoru.

Meningeomy
nemetastazují, ale jsou lokálně invazivní. Klinický obraz je podle lokalizace velmi variabilní. Velmi často recidivují.

Maligní lymfomy jsou časté (10 % orbitálních tumorů). Protruze se vyvíjí pomalu. V orbitálním vchodu jsou hmatné uzlovité masy. Po biopsii provádíme radioterapii s dobrou nadějí na úspěšnou léčbu.

Rhabdomyosarkom tvoří jen 4 % nádorů očnice dospělých, ale je nejčastějším maligním nádorem očnice u dětí (obvykle kolem 7 let věku). Vývoj protruze je velmi rychlý (dny, týdny). Záhy je patrná masivní destrukce orbitálních kosti. Biopsie a CT je urgentní. Chemoterapií a ozařováním se dosahuje v 65 % dlouhodobého přežití.

Druhotné nádory očnice představují čtvrtinu orbitálních tumorů. Jedná se o nádory paranazálních dutin, karcinomy víček, retinoblastom a maligní melanomy.

Metastatické nádory očnice mají u dětí zdroj v neuroblastomu. U dospělých se jedná hlavně o adenokarcinomy (plíce, prsní žláza, prostata, gastrointestinální trakt). Scirhoidní adenokarcinomy mohou paradoxně vyvolat enoftalmus. U dospělých jsou metastatické tumory nejčastějšími orbitálními malignitami.

Převzato z
Josef Hycl, Lucie Trybučková. Atlas oftalmologie. Praha: Triton 2008.
www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster