Detail hesla - Pneumonie mykotické

Pneumonie mykotickéSlovníková definice
K původcům mykotických pneumonií se řadí Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger a Cryptoccocus neoformans.

Plná definice

Kandidóza (Candida albicans)

Candida albicans osidluje respirační trakt imunosuprimovaných osob. Podezření na kandidózu vzniká u imunosuprimovaných osob, u kterých pneumonie nereaguje na antibiotika. Diagnóza se potvrdí průkazem původce při bronchoskopii nebo po biopsii. Vyšetření sputa není směrodatné, protože candida je i u zdravých jedinců součástí ústní flóry.

Terapeuticky používáme flukonazol, ketokonazol, amfotericin B, flucytosin.

Aspergilóza (A. fumigatus, A. flavus, A. niger)

Nejčastějším patogenem je Aspergilus fumigatus. Ojediněle jej můžeme nalézt jako saprofyta horních cest dýchacích. V plicní tkáni může vytvořit ložisko – aspergilom, aniž by docházelo k další invazi do tkání. Houbová mycelia vytvářejí v dutinách bronchiektazií nebo cyst kulovitý mycetom, který má typický srpek vzduchu mezi stěnou dutiny a mycetomem. Ve sputu lze prokázat aspergila, dále diagnózu ozřejmí nález sérových precipitinů. Antimykotika nemají často efekt a je nutné chirurgická revize.

U atopických jedinců může aspergilus vyvolat astma nebo alergickou bronchopulmonální aspergilózu. Delší expozice může i u normálního jedince být příčinou exogenní alergické alveolitidy. U imunodeficitních nemocných dochází k akutní invazívní plicní aspergilóze nebo k chronické nekrotizující plicní aspergilóze. Na tuto možnost myslíme, pokud u imunosuprimovaných jedinců nedojde při terapii antibiotiky ke klinickému zlepšení prokázané pneumonie.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster