Detail hesla - Inkontinence moči u dětí

Inkontinence moči u dětíSlovníková definice
Vůlí neovlivnitelný únik moče (ICCS, 2006).

Plná definice
Incidence

Věk 4–6 let – 10–15 %, 12 let – 4 %, 15 let – 2 %.

Klasifikace

1. Porucha funkce dolních močových cest
1.1 Urgentní inkontinence (UI): Hyperaktivita dolních močových cest, nízká kapacita močového měchýře, urgence.
1.2 Stresová inkontinence (SI): Insuficience zevního svěrače – únik spojený s fyzickým úsilím, kašlem.
1.3 Noční pomočování – Enuresis nocturna: Monosymptomatická primární enureza není typickou inkontinencí.
2. Anatomická inkontinence (AI): Anatomická porucha zevního sfinkteru, močového měchýře či močovodů.
3. Paradoxní ischurie – inkontinence z přetékání při dlouhodobé retenci moče.

Etiopatogeneze

Urgentní inkontinence je způsobená většinou chybným dozráváním mikčních reflexů. Méně často je součástí neurologického postižení (meningokéla). Anatomická inkontinence je nejčastěji vrozená a je podmíněna poruchou vývoje močového traktu (exstrofie, epispadie). U chlapců může být součástí obtíží spojených s chlopní močové trubice (kombinace anatomického a funkčního postižení). Získané formy AI jsou v dětském věku řídké (píštěle).

Diagnostika

Klinické vyšetření, laboratorní vyšetření moče, ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře, (video)urodynamické vyšetření, mikční cystouretrografie, méně často endoskopie. Při podezření na anomálii močovodů (ektopický močovod) vylučovací urografie či CT. Diagnostiku u funkčních poruch ovlivňuje skutečnost, že regulační reflexy dozrávají až v pátém roce věku.

Diferenciální diagnóza

Malé úniky moče lze za určitých podmínek zaměnit za vaginální či uretrální výtok.

Terapie


Urgentní inkontinence – režimová opatření, spazmolytika, parasympatolytika, rehabilitační cvičení pánevního dna, eletrostimulace. Složitější (nejčastěji neurogenně podmíněné) formy s malokapacitním močovým měchýřem či insuficiencí sfinkteru – navíc endoskopické aplikace botulotoxinu, augmentace močového měchýře, autokatetrizace. Anatomické poruchy – rekonstrukční operace.

Průběh

U funkčních poruch velmi dobrá prognóza. U nejtěžších anatomických poruch riziko částečné inkontinence řešitelné derivační operací.

Z. Dítě

Převzato z
Hanuš T., ed.
Urologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Zdeněk Dítě , FEAPU


Literatura:
1. Sureshkumar, P., Jones, M., Cumming, R., Craig, J.: A population based study of 2,856 school-age children with urinary incontinence. J. Urol., 2009, 81: 808–15.
2. Hagstroem, S., Rittig, N., Kamperis, K., Mikkelsen, M. M., Rittig, S., Djurhuus, J. C.: Treatment outcome of day-time urinary incontinence in children. Scand. J. Urol. Nephrol., 2008, 42: 528–33.
3. Reilly, M. Homsy, Y.: Treatment of a child with daytime urinary incontinence. Treatment of a child with daytime urinary incontinence. Pediatr. Phys. Ther., 2008, 20: 185–93.

Design and code by webmaster