Detail hesla - Renální kolika

Renální kolikaSlovníková definice
Silná záchvatovitá bolest v bederní nebo břišní krajině vyvolaná náhlou obstrukcí, distenzí a spasmem močových cest, obvykle způsobeným konkrementem, koaguly nebo volnou nádorovou hmotou aborálním směrem

Plná definice

Epidemiologie

Více než 99 % je způsobeno urolitiázou, postihuje 1,2 milionu lidí ročně, tvoří cca 1 % všech hospitalizací, v životě muže je cca 10% riziko renální koliky způsobené konkrementem; poměr mužů a žen je 3 : 1, maximum výskytu 35-45 let, méně častý výskyt u černochů, vyšší výskyt u Hispánců, výskyt urolitiázy u žen v graviditě je cca 1 : 1 500 gravidit.

Symptomatologie

Prudká, nečekaná, velmi intenzivní bolest bez prodromů, obvykle vzniká v bederní krajině s propagací ventromediálně a kaudálně, iradiace možná až do zevního genitálu; lokalizace bolesti často souvisí s výškou obstrukce, časté doprovodní vegetativní symptomy (nauzea, zvracení, bradykardie, hypotenze), na rozdíl od peritonitidy chybí úlevová poloha, v graviditě predominance na pravé straně (85 %), nemusí být přítomna urolitiáza.

Etiopatogeneze

Akutní obstrukce –> protažení a spasmus močových cest (močovodu) –> vzestup intrapelvického tlaku –> pelvitubulární reflux –> intersticiální edém ledviny –> bolestivá distenze obalů močových cest nad překážkou a hyperperistaltika močových cest –> bolest. Maximální tlak dutého systému je cca 2–5 hod. od vzniku překážky, po 72 hod. klesá krevní průtok ledvinou na 50 %, po 7 dnech na 30 % –> hypofunkce ledviny –> nedostatečné sycení a zobrazení kontrastní látkou při IVU nebo CT; intrapelvický tlak postupně klesá poklesem krevního průtoku a ultrafiltrace moči, městnání nemizí –> nebolestivé, chronické obstrukce; intenzita bolesti není závislá na velikosti konkrementu (drobné konkrementy –> velmi intenzivní kolika), renální kolika v graviditě bez přítomné urolitiázy souvisí s fyziologickou hydronefrózou, která vzniká v 6.–10. gestačním týdnu a přetrvává až do poporodního období. Kromě humorálních vlivů (hypotonický vliv gestagenů na močové cesty) jsou příčinou anatomické změny (komprese močovodu uterinní žilou a dělohou).

Diagnostika

Anamnéza

Historie urolitiázy a spontánního odchodu konkrementů, dif. dg. náhlé příhody břišní!!, TBC (kolika při pasáži kazeózních hmot), diabetes mellitus (nekróza papil), přítomnost uretrálního stentu (dislokace), vysoká teplota, dysurie, makrohematurie, střevní pasáž), fyzikální vyšetření: peritoneální příznaky negativní, bolestivá bimanuální palpace ledviny a průběhu močovodu, pozitivní tapottement , afebrilní (pokud není přítomná infekce), per rectum bez patologického nálezu, laboratorní vyšetření: močový sediment – mikrohematurie (15 % pacientů s kolikou nemá mikrohematurii!), leukocyturie, bakteriurie, krystalurie, kultivace moče – uroinfekce, vyšetření CRP,

Zobrazovací metody

USG – přítomnost dilatace nebo konkrementů dutého systému, perirenální kolekce tekutiny ( urinom ), identifikace konkrementů pod úrovní pyeloureterického spojení nespolehlivá –> CT (spirální, nativní) – metoda první volby v detekci urolitiázy, včetně rentgen-nekontrastních konkrementů.

Diferenciální diagnóza

Náhlé příhody břišní chirurgické (perforace vředu duodena, diverikulitidy, ischemický ileus, obstrukční ileus, disekce aorty, biliární kolika, abdominální angina), gynekologické (ovariální příhoda, mimoděložní těhotenství, adnexitida), pyelonefritida, gastroenteritidy.

Terapie

Akutní: tekutiny iv., spazmoanalgetika iv. (Buscopan, Algifen) + nesteroidní antiflogistika (Indometacin, diclofenac (Dolmina), opiáty (Dolsin); refrakterní kolika, ureterolitiáza > 6 mm, městnání, alterace renálních funkcií –> derivace moči (zavedení uretrálního JJ stentu , alternativou u afebrilních pacientů s kolikou je tzv. emergency extrakorporální litotripse nebo endoskopická (uretroskopická) extrakce litiázy. CAVE: kombinace obstrukce a teploty, vysokého CRP –> riziko urosepse –> nutnost punkční nefrostomie !!, renální kolika v graviditě – NSA kontraindikovány!, podávat drotaverin, morfin, butorfanol, při nedostatečném efektu zavedení JJ stentu.

Prognóza

Velikost konkrementu, diuréza a anatomie močových cest určuje prognózu nemocného, spontánní odchod možný u konkrementů 4–5 mm (85–90 %), 6 mm < 30 %, pravděpodobnost spontánního odchodu konkrementu zvyšuje: kombinace NSA + uroselektivních blokátorů alfa-adrenoreceptorů (Diclofenac tbl. 3x 50 mg + Omnic 0,4 mg 1cps 1x denně), udržování diurézy > 2 000ml/24 h, aktivní pohyb (cvičení, skákání, běh). 

K. Fógel

Převzato z
Hanuš T., ed.
Urologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Kamil Fógel


Literatura:
Leslie, S. W.: Nephrolithiasis: Acute Renal Colic, eMedicine.com, http://emedicine.medscape.com/article/456872-overview.
Stoller, M. L.: Urinary Stone Disease.In: Tanagho, E. A. et al.: Smith’s General Urology. 17th ed. McGraw-Hill Professional, 2007, s. 254–6.

Design and code by webmaster