Rejstřík

A : B : C : Č : D : E : F : G : H : CH : I : J : K : L : M : N : O : P : Q : R : Ř : S : Š : T : U : V : W : X : Y : Z : Ž

delirium tremens - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu
 
derivace moči - Neurogenní močový měchýř
 
diabetes insipidus centralis - Diabetes insipidus
 
diabetes insipidus renalis - Diabetes insipidus
 
diference silných iontů - Metabolická acidóza v pediatrii
 
disociativn fug - Obnubilace
 
disociativní fuga - Obnubilace
 
disoluční terapie - Urolitiáza
 
distáln perifern motoneuron syndr - Polyneuropatie autoimunitní
 
divertikl - Vrozené vývojové vady močového měchýře
 
dysfunkc papilární sval - Komplikace akutního infarktu myokardu
 
dysfunkc sval papilární - Komplikace akutního infarktu myokardu
 
dysfunkce dolních močových cest - Neurogenní močový měchýř
 
dysfunkce papilárního svalu - Komplikace akutního infarktu myokardu
 
dysgenez gonád - Primárně testikulární poruchy
 
dysgeneze - Hypotyreóza kongenitální
 
dysgeneze ledvin - Vrozené vývojové vady ledvin
 
dyshormonogeneza - Hypotyreóza kongenitální
 
dysmorfick syndr - Poruchy vývoje genitálního systému
 
dysplastická ledvina - Vrozené vývojové vady ledvin
 
Design and code by webmaster