Rejstřík

A : B : C : Č : D : E : F : G : H : CH : I : J : K : L : M : N : O : P : Q : R : Ř : S : Š : T : U : V : W : X : Y : Z : Ž

paradoxní ischurie - Inkontinence moči u dětí
 
paranefritický absces - Močové infekce nespecifické
 
patická opilost - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu
 
Pendredův syndrom - Hypotyreóza kongenitální
 
perforac komorov přepáž - Komplikace akutního infarktu myokardu
 
perforac přepáž komorov - Komplikace akutního infarktu myokardu
 
perforace komorové přepážky - Komplikace akutního infarktu myokardu
 
perikarditid - Komplikace akutního infarktu myokardu
 
perikarditida - Komplikace akutního infarktu myokardu
 
perinefritický absces - Močové infekce nespecifické
 
perkutánní extrakce konkrementu - Urolitiáza
 
permanent junkč recipročn tachykardi - Tachyarytmie supraventrikulární
 
perzistující urachus - Vrozené vývojové vady močového měchýře
 
petechie - Imunní trombocytopenická purpura
- Trombocytopenie u dětí
 
PJRT - Tachyarytmie supraventrikulární
 
Plautova-Vincentova angína - Angína
 
podkovovitá ledvina - Vrozené vývojové vady ledvin
 
poinfarktová výduť levé komory - Komplikace akutního infarktu myokardu
 
polyarteriitis microscopica - Arteriitidy
 
polyarteriitis nodosa - Arteriitidy
 
polydipsie - Diabetes insipidus
 
polyurie - Diabetes insipidus
 
porozita skloviny - Hypomineralizace skloviny
 
Posner-Schlossman syndrom - Uveitida
 
Posner-Schlossmanův syndrom - Uveitida
 
prav hermafroditism - Poruchy vývoje genitálního systému
 
preklampsi - Hypertenze v těhotenství
 
preklampsie - Hypertenze v těhotenství
 
prevalence - Klinické studie
 
prevalenční studie - Klinické studie
 
primární hydronefróza - Hydronefróza
 
Primární hyperaldosteronismus - Hypertenze při primárním hyperaldosteronismu
 
primární kostrčov syndr - Syndrom kostrče a pánevního dna
 
primární megaureter - Vrozené vady močovodu
 
primární oční herpes - Herpes simplex virus keratitida
 
proměnná - Klinické studie
 
prostá podnapilost - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu
 
prostá zácpa - Zácpa u dětí
 
průřezová studie - Klinické studie
 
pryskyřic - Hypolipidemika
 
přičitatelné riziko - Klinické studie
 
přídatné riziko - Preventivní kardiologie
 
pseudofakie - Afakie
 
punkční nefrostomie - Renální kolika
- Urosepse
 
purpura - Imunní trombocytopenická purpura
- Trombocytopenie u dětí
 
pyelonefritida - Močové infekce nespecifické
 
pyeloplastika - Hydronefróza
 
pyodermi - Infekce streptokokové
 
Design and code by webmaster