Detail hesla - Poranění porodní

Poranění porodníSlovníková definice
Poranění měkkých porodních cest vzniklé během porodu. Podle anatomického rozdělení může jít o trhliny hráze, vulvy, pochvy a trhliny děložního čípku a děložního těla. Nejčastěji se setkáváme s trhlinami hráze, které dělíme podle rozsahu do tří stupňů. Trhlina I. stupně představuje poranění pouze kůže hráze a pochvy. U trhliny II. stupně je poraněna kůže hráze, podkoží, svalstva, sliznice a podslizničního vaziva pochvy ve větším rozsahu. Trhlina III. stupně je rozsáhlá trhlina s poškozením zevního svěrače konečníku. Ta může být dále inkompletní (ruptura svěrače) a kompletní (se svěračem je roztržena i stěna konečníku).


Autor: Redakce

Design and code by webmaster