Detail hesla - Prenatální péče

Prenatální péčeSlovníková definice
Péče o těhotnou ženu, která je jí poskytovaná během těhotenství s cílem odhalit vrozené vývojové vady a zajistit správný vývoj plodu. V ČR je rozdělena podle průběhu těhotenství na tři stupně. Základní prenatální péče je péče poskytována privátním gynekologem a spádovou nemocnicí prvního typu. Intermediální péče je zajištěna okresním gynekologicko-porodnickým oddělením. Intenzivní péči poskytují perinatologická centra při fakultních nemocnicích. Těhotná žena navštěvuje poradnu do 23. týdne každé čtyři týdny, od 24. týdne do 32. týdne každé tři týdny, od 33. týdne do 36. týdne každé dva týdny a od 37. týdne do 40. týdne každý týden. Při první návštěvě se zjišťuje hmotnost a výška, měří se krevní tlak, pánevní rozměry, vyšetřuje se chrup, srdce a plíce, prsa, ledvinové funkce, břicho a velikost dělohy, dolní končetiny a cévní systém a provádí se kolposkopie a cytologie. Z laboratorních vyšetření se zjišťuje krevní skupina a Rh faktor, krevní obraz, BWR, HIV a HBsAg. K běžným vyšetřením při každé návštěvě patří změření krevního tlaku, hmotnosti a vyšetření moče papírovým proužkem. K dalším vyšetřením patří triple test (AFP, hCG, E3) prováděný v 16. týdnu, GTT ve 24. týdnu, bakteriologická kultivace z hrdla ve 36. týdnu. Ultrazvuk se standardně provádí dvakrát, a to v 18. až 20. týdnu a ve 30. až 32. týdnu. U rizikových a patologických těhotenství se provádí CTD (non stress test), oxytocinový zátěžový test po 34. týdnu a ultrazvuková flowmetrie.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster