Detail hesla - Porod

PorodSlovníková definice
Vypuzení nebo vynětí dítěte z dělohy, které jeví známky života a jeho porodní hmotnost je vyšší než 500 g nebo je menší než 500 g a dítě přežije prvních 24 hodin po porodu. Porod dělíme na tři doby. První doba porodní (otevírací) začíná pravidelnými kontrakcemi, během ní se dilatují porodní cesty, zaniká porodní branka, dochází k protržení plodových blan a k odtoku plodové vody. U primipar trvá 10–12 hodin, u multipar 6–8 hodin. V druhé době porodní (vypuzovací) prochází plod porodním kanálem, což může trvat 30–60 minut. Ve třetí době porodní (placentární) je během 15–30 minut vypuzena placenta.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster