Detail hesla - Termín porodu

Termín poroduSlovníková definice
Datum, kdy se s největší pravděpodobností porodí donošené dítě. Pouze 5 % dětí se narodí v termínu. Připouští se tolerance ± 14 dní. Nejpřesnější termín porodu určíme ultrazvukem podle biometrie plodu provedeném v 8. týdnu, nejpozději pak ve 12. týdnu těhotenství. Termín porodu můžeme vypočítat také podle Naegeleho pravidla. K prvnímu dni poslední menstruace přičteme 7 dní, odečteme 3 kalendářní měsíce a přidáme rok. Případná nepřesnost může být způsobena nepravidelností termínu ovulace. Termín porodu můžeme určit podle data poslední soulože. K datu oplodňující soulože přičteme 268 dnů. Dále termín můžeme určit podle prvních pohybů plodu nebo podle výše uložení děložního fundu.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster