Detail hesla - Aminokyseliny větvené - katabolismus

Aminokyseliny větvené - katabolismusSlovníková definice
Tři esenciální větvené aminokyseliny, leucin, isoleucin a valin, jsou zpočátku katabolizovány ve společné metabolické cestě. První reakcí, která probíhá primárně ve svalech, je reverzibilní transaminace na 2-oxo- (nebo keto-) kyseliny, a je následována oxidativní dekarboxylací na deriváty koenzymu A (CoA), katalyzovanou dehydrogenázou větve-ných oxo-(keto-) kyselin (BCKD). BCKD je strukturálně podobná pyruvátdehydrogenáze. Poté se degradace větvených aminokyselin rozděluje. Leucin je katabolizován na acetoacetát a acetyl-CoA, který vstupuje do Krebsova cyklu. Posledním krokem v katabolismu isoleucinu je štěpení na acetyl-CoA a propionyl-CoA, který též vstupuje do Krebsova cyklu cestou přeměny na sukcinyl-CoA. Valin je také nakonec metabolizován na propionyl-CoA. Rovněž methionin, threonin, mastné kyseliny s lichým počtem atomů uhlíku, vedlejší řetězce cholesterolu a produkty bakteriální přeměny ve střevě se podílejí na tvorbě propionyl-CoA.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster