Detail hesla - Aminokyseliny sirné - metabolismus

Aminokyseliny sirné - metabolismusSlovníková definice
Methionin, homocystein a cystein jsou spojeny v cyklu metylace a transsulfurace. Přeměna methioninu na homocystein probíhá za účasti methionin S-adenosyltransferázy. Produktem je S-adenosylmethionin, donor metylových skupin pro velkou řadu transmetylačních reakcí, z nichž velmi významnou katalyzuje N-metyltransferáza. Tyto reakce produkují také S-adenosylhomocystein, který je štěpen na adenosin a homocystein v reakci, která je katalyzována S-adenosylhomocysteinhydrolázou. V závislosti na řadě faktorů je asi 50 % dostupného homocysteinu recyklováno na methionin. To zahrnuje přenos metylu buď z 5-metyltetrahydrofolát (5-metyl-THF), katalyzovaný 5-metyl THF homocysteinmetyltransferázou, vyžadující kobalamin, nebo z betainu, katalyzovaný betainhomocysteinmetyltransferázou. Homocystein může být také sloučen se serinem a vytvořit cystathionin reakcí katalyzovanou cystathionin b -syntázou, vyžadující pyridoxalfosfát. Cystathionin je štěpen na cystein a a -ketobutyrát za účasti jiného pyridoxalfosfát-dependentního enzymu g -cystathionázy. V posledním kroku transsulfurace se sulfit přeměňuje na sulfát reakcí katalyzovanou sulfitoxidázou, která vyžaduje molybdenový kofaktor.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster