Detail hesla - Ornithin

OrnithinSlovníková definice
Důležitý intermediát v řadě metabolických cest. Enzym ornithin-d-aminotransferáza (OAT), vyžadující pyridoxalfosfát, hraje zásadní roli v jeho metabolismu. Během novorozeneckého období je tok reakce OAT směrem k syntéze ornithinu. Ornithin je poté metabo-lizován na citrulin a arginin cestou cyklu močoviny. Později, přibližně ve věku 34 měsíců, se reakce OAT obrací a katabolizuje nadbytek ornithinu z hydrolýzy argininu. Ornithin také hraje důležitou roli v syntéze močoviny. Jelikož OAT i ornithintranskarbamoyláza (OTC) jsou enzymy v mitochondriální matrix, musí být ornithin tvořený v cytoplazmě transportován do mitochondriální matrix specifickým transportním systémem vyžadujícím energii. Δ1-pyrrolin-5-karboxylátsyntáza (P5CS), bifunkční ATP- a NADPH-dependentní mitochondriální enzym, vysoce aktivní ve střevě, katalyzuje redukci glutamátu na Δ1-pyrrolin-5-karboxylát (P5C), kritický krok v biosyntéze prolinu, ornithinu a argininu. P5C je přímým prekurzorem prolinu a ornithinu v reakcích katalyzo-vaných P5C reduktázou a ornithin-d-aminotransferázou (OAT). V de novo biosyntéze argininu je arginin dále metabolizován enzymy cyklu močoviny. Aktivita P5CS je přítomna v mozku.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster