Detail hesla - Alergie potravinová

Alergie potravinováSlovníková definice
Pravá potravinová alergie je reakce I. typu, tedy je zprostředkována IgE nebo jinými imunologickými mechanismy (III. nebo IV. typ alergické reakce). Měla by být odlišena od potravinové intolerance, která má jiné příčiny i léčbu (např. laktózová intolerance je enzymová deficience). Příznaky pravé potravinové alergie jsou obvykle omezeny na GIT, kůži a respirační trakt. Může být i velmi těžká, až charakteru anafylaxe!

Plná definice
Etiologie
Pravá alergie (podmíněná imunologicky) se vyskytuje v cca 3 % případů. Výskyt alergizujících potravin je dosti odlišný u dětí a dospělých. U dospělých dominují kromě ovoce (jablka a další peckoviny, kiwi, ananas) a zeleniny (u nás především kořenové, zejména mrkev a celer) oříšky, ryby, měkkýši a korýši, med a mák, sýry, mouka, sója, aditiva apod. Celer patří mezi nejčastější vyvolavatele anafylaktických reakcí vůbec! Mezi aditiva patří: konzervační látky (např. sulfity, benzoáty, nitrity a nitráty), stabilizátory, emulgátory, antioxidanty, barviva (např. azobarviva ) a další látky. U dětí jsou v popředí jednoznačně bílkoviny kravského mléka a vaječné bílkoviny (u kojenců a batolat), dále moučné bílkoviny včetně gliadinu. Následuje sója, ořechy, ryby, ovoce a zelenina apod. Jeden z nejagresivnějších alergenů dětského věku je uváděn β-laktoglobulin. Tento velmi stabilní protein je obsažen ve vysokém procentu i v mateřském mléce, pokud kojící matka konzumuje kravské mléko. Problematika potravinové alergie u dětí je dosti složitá a náleží do rukou zkušeného specialisty.

Patofyziologie
Pravé alergie (na IgE protilátkách závislé) vyžadují předchozí senzibilizaci (expozici příčinnému alergenu a tvorbu specifických protilátek IgE proti němu).
Nepravá potravinová alergie (intolerance) může být dána mechanismy: farmakologickými, toxickými (histamin, aflatoxiny, glutamát, různá koření, konzervační látky, aditiva apod.), enzymovou deficiencí (laktózová intolerance), ostatními chorobami GI T (celiakie, pankreatická insuficience, colon irritabile aj.), ale i psychogenními.
Zkřížená alergie je u některých mořských, ale i sladkovodních ryb. Např. treska, losos a tuňák vykazují zkříženou alergii s kaprem – riziko až anafylaxe!
Vařením ryb se alergenicita snižuje jen nepatrně, uzením více.
Zkřížená alergie (mezi pyly a potravinami):
  • jablka a jiné peckoviny – břízovité,
  • rajská jablka – trávy,
  • pelyněk – celer nebo mrkev,
  • ambrózie – meloun, banán, okurka aj.
CAVE: kontaminace pyly : bylinné čaje, med, některé druhy alkoholických nápojů (absint – vyrábí se z pelyňku, vermuty aj.!)

Diagnostika
Detailní a cílený anamnestický rozbor
Příčinu řady původně nejasných stavů (potravinová alergie s urtikou a angioedémem) odhalí sám pacient po edukačním pohovoru. Velmi užitečné jsou záznamy jídelníčku s 24hodinovou zpětností a jejich porovnáváním s dřívějšími epizodami obtíží s hledáním společného jmenovatele výskytu suspektní alergizující noxy. Tato suspekce poskytuje vodítko, které může sloužit k průkazu příčinné souvislosti v případě pozitivního nálezu při cíleném vyšetření antigen-specifických IgE protilátek nebo pozitivních kožních testů.
Kožní prick testy se standardizovanými, případně nativními alergeny – mohou být však značně rizikové.
Specifická IgE (nejlépe cílené; vyšetření je nákladné, má zvláštní význam u anafylaxe, tzn. jsou-li kožní prick testy a expoziční testy kontraindikovány).
Expoziční testy, resp. eliminačně reexpoziční (kontraindikované u proanafylaktogenních potravin).
Dvojitě slepý orální provokační test s placebem se sice uvádí jako zlatý standard, ale rutinně se pro značnou náročnost většinou neprovádí.

Léčba
Eliminační dieta
Farmakologická terapie:
  • Dinatrium kromoglykát.
  • Antihistaminika (profylakticky před konzumací nejistých jídel nebo i dlouhodobě).
  • Kortikosteroidy
  • Střevní eubiotika-probiotika.
Anafylaktická reakce se řídí terapeutickými pravidly popsanými u anafylaxe.

Autor: Redakce


Literatura:
Čáp P., Průcha M.: Alergologie v kostce, Triton, 2006

Design and code by webmaster