Detail hesla - Doplňky stravy ovlivňující metabolismus a endokrinní systém

Doplňky stravy ovlivňující metabolismus a endokrinní systémSlovníková definice
viz Doplňky stravy

Plná definice
V této kapitole budou diskutovány především látky, jejichž užívání bývá často dáváno do souvislosti s péčí o pacienty nemocné diabetem a pacienty trpící nadváhou či obezitou. Ve své podstatě se jedná o látky nejčastěji marketingově podporované, snad právě proto, že obezita i diabetes jsou označovány jako civilizační choroby či choroby 21. století. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2005 celosvětově přibližně 400 milionů obyvatel stižených obezitou (BMI nad 30 kg/m2), avšak do roku 2015 se má tento počet téměř zdvojnásobit. Alarmující jsou rovněž údaje o dětech – přibližně 20 milionů jich již nyní ve věku do 5 let trpí nadváhou (BMI nad 25 kg/m2). Neméně znepokojivý je i počet diabetiků, který se pohybuje kolem 6 % běžné populace. Zajímavá je pak i provázanost mezi diabetem 2. typu a nadváhou – průměrný BMI pacientů s diabetem 2. typu v České republice přesahuje hodnotu 30 kg/m2.

Nadváha / obezita

Obvykle deklarovanými účinky látek obsažených v přípravcích na hubnutí jsou:
•    snížení chutě k jídlu
•    stimulace lipolýzy
•    diuretický účinek
•    ovlivnění termoregulačního centra
•    inhibice lipáz přítomných ve střevě

V následujícím přehledu jsou uvedeny nejčastěji užívané složky, které je možné v těchto přípravcích nalézt, a to s ohledem na jejich předpokládaný mechanismus působení, současný náhled na jejich účinnost ve světle dosavadních klinických studií a nakonec i rizika, která mohou být s jejich podáváním spojena.

Carnitin

L-carnitin (kyselina 3-hydroxy-4N-trimetylaminomáselná) je látka esenciální pro přenos mastných kyselin do mitochondrií, kde tyto kyseliny podléhají beta-oxidaci (je tak nezbytný především pro svalové buňky). Existuje zde proto domněnka, na jejímž podkladě je vyšší příjem carnitinu zárukou vyššího transportu mastných kyselin do mitochondrií, a tedy i jejich vyššího odbourávání za tvorby energie a snížení tělesné hmotnosti. Tento předpoklad však nebyl dosud adekvátně potvrzen.
Nejvyšší přípustná dávka carnitinu je 1 000 mg/den.
Zástupci na trhu: L-Carnitin Biocen aj.

Chitosan

Chitosan je parciálně deacetylovaný polymer N-acetyl glucosaminu odvozeného od chitinu, jenž je důležitým stavebním polysacharidem korýšů či hmyzu. V preklinických experimentech bylo zjištěno, že je schopen vytvářet poměrně silné vazby s negativně nabitými lipidy a omezit tak intenzitu jejich vstřebávání ze zažívacího traktu. Dnes mnohdy prodávaný chitosan je málo viskózní a z důvodu nízkého dávkování může být výsledný klinický účinek nedostačující. Souhrnnou analýzou jeho dosud publikovaných účinků bylo zjištěno v porovnání s placebem výraznější snížení tělesné hmotnosti (-1,7 kg) či celkového cholesterolu (-0,2 mmol/l). Popsanou účinnost je však třeba ověřit v dalších, rozsáhlejších klinických studiích.
Zástupci na trhu: Lipo 3C, Walmark Chromdiet aj.

Chrom

Trojmocný chrom je v našem těle součástí tzv. glukózového tolerančního faktoru, jenž zvyšuje účinnost inzulinu a vzniká tak předpoklad pro vyšší utilizaci glukózy. Jeho podání v dávkách 50–200 g působí pokles hodnoty glykémie, což však paradoxně může zvyšovat chuť k jídlu (pocit hladu). Jeho nedostatek bývá zmiňován především v souvislosti s poruchou glukózové tolerance. Podávání chromu má tak spíše význam, respektive opodstatnění pouze tehdy, je-li ho v našem organismu výrazný nedostatek. Za obzvláště bohatý zdroj chromu v potravě jsou považovány především pivovarské kvasnice.
Zástupci na trhu: Chrom Plus, Walmark Chróm Forte aj.

Kofein

Kofein je purinový alkaloid bohatě obsažen v celé řadě rostlin – kávovník (Coffea canephora), čajovník (Camellia sinensis), cesmína paraguajská (Ilex paraquariensis) či paulinie nápojná (Paulinia cupana – zde je známý především pod označením guaranin). Je obecně dobře známo, že kofein působí psychostimulačně a diureticky; zvyšuje rovněž tvorbu kyseliny chlorovodíkové, dilatuje bronchy či stimuluje srdeční činnost. Z možných mechanismů účinku bývá rovněž zmiňována inhibice enzymu katechol-O-metyltransferázy (COMT) degradující přirozené katecholaminy. Při konzumaci čaje je rovněž významný současný příjem v něm obsažených flavonoidů (více v zeleném čaji nebo polofermentovaném čaji oolong), jimž je vlastní antioxidační účinek. Popisován bývá i vyšší pocit zasycení. Z nežádoucích účinků bývá zmiňována agitace, palpitace, bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku či hepatotoxicita. Z možných interakcí lze při současném podání očekávat sníženou absorpci železa či naopak vyšší plazmatické koncentrace clozapinu.
Zástupci na trhu: Delpharmea Bellasin, GS Guarana Forte, Lipoxal aj.

Kyselina hydroxycitronová (HCA)

Tato látka pochází z garcinie kambodžské (Garcinia cambogia) a je schopna působit jako inhibitor citrátlyázy, tedy enzymu důležitém v syntéze mastných kyselin a cholesterolu z acetyl-koenzymu A a současně podporuje funkci carnitin acyltransferázy. Za dostatečnou dávku jsou považovány 2 g/den. Ačkoliv účinnost HCA bývá mnohými rozporována, nejnověji je její účinnost diskutována dokonce s ohledem na schopnost redukovat množství viscerálního tuku.
Zástupci na trhu: Delpharmea Rapid Slim aj.

Kyselina linolová (CLA)

Kyselina linolová je obvykle získávána z potravin živočišného původu jako je mléko, skopové či hovězí maso, významnou měrou je rovněž získávána ze slunečnicových semen. Jedná se o směs až 15 různých izomerů, přičemž pozitivní účinek na tělesný tuk byl popsán pouze u dvou. Přesto je však při podávání 3–4 g/den popisován pokles množství tělesného tuku. Vzhledem k přítomnosti ostatních izomerů nebyla dosud jasně zodpovězena otázka možného zvýšení inzulinorezistence či vztahu k endoteliální dysfunkci.
Zástupci na trhu: Bioaktivní C.L.A aj.

Synefrin

Synefrin je látka izolovaná z citrusových plodů (Citrus aurantium, Citrus paradisi), jíž je připisován pozitivní ovlivnění beta-3 adrenergních receptorů, což stimuluje lipolýzu a termogenezi.
Zástupci na trhu: XLtoS aj.

Vláknina

Vlákninu bývá zvykem dělit na nerozpustnou a rozpustnou. Nerozpustná vláknina působí především jako objemové laxativum stimulací střevní pasáže a zvětšením objemu stolice (např. celulóza, lignin) a může tak případně i posílit pocit hladu. Naproti tomu, ve vodě rozpustná vláknina (alginová kyselina, galactomanan, glucomanan či inulin aj.) zpomaluje evakuaci žaludku, zpomaluje a snižuje absorpci glukózy či tuků a pozitivně ovlivňuje složení mikroflóry střevní.

Dávkování vlákniny bývá obvykle velmi rozličné. Pektinu bývá doporučováno až několik desítek gramů/den, psyllia 10 až 15 g/den, galactomananu 6 g/den a glucomanan 3–4 g/den. Rozdíl je dán jednak schopností vázat na sebe vodu, jednak výslednou viskozitou. Vláknina se obvykle podává několik minut před hlavním jídlem a zapíjí se dostatečným množstvím (alespoň 200 ml) tekutiny. Při užití některých typů vlákniny – např. s původem z jitrocele indického – je třeba počítat z důvodu obsažené kyseliny fytové rovněž s její silnou vazností na vápník či hořčík, jejichž vstřebávání ze zažívacího traktu může být při delší kúře výrazně oslabeno.
Zástupci na trhu: Guareta, Psyllium, Ispaghula aj.

Ostatní

Poměrně často se stále setkáváme s jablečným octem, jenž paradoxně poklesem žaludečního pH může vyvolat zvýšený pocit hladu.

Z dalších látek zmiňme cynarin z artyčoku (Cynara scolymus) údajně působící cholereticky a inhibičně na syntézu cholesterolu de novo. Setkat se lze též s diureticky působícími výtažky z čekanky (Cichorium intybus) či celeru (Apium graveolens), výtažky primárně působící proti nadýmání – fenykl (Foeniculum vulgare) či máta (Mentha piperita) nebo mírně projímavě, jako je např. výtažek z ječmene (Hordeum vulgare).

Diabetes mellitus

I navzdory poměrně spolehlivě účinkujícím preparátům ze skupiny perorálních antidiabetik se na poli potravinových doplňků můžeme setkat s přípravky, jež deklarují podpůrný vliv při snižování hyperglykémie, při zlepšování diabetické neuropatie či při snižování inzulinové rezistence.

Nejčastěji se setkáváme s inulinem izolovaným z celé řady rostlin čeledi Asteraceae – oman pravý (Inula helenium), čekanka obecná (Cichorium intybus), lopuch větší (Arctium lappa), skořicovník cejlonský (Cinnamomum zeylanicum) či yacon (Smallanthus sonchifolius). Vedle této látky bývá využíván opět chrom a nebo kyselina alfa-lipoová. V menší míře je však možné se setkat i s dalšími rostlinnými extrakty, jakými jsou např. výtažky z gymnemy lesní (Gymnema sylvestre), embliky lékařské (Emblica officinalis) apod.

Chrom

O chromu bylo již výše řečeno, že je součástí glukózového tolerančního faktoru a že jeho deficience může být provázena vyššími hodnotami glykémie. Nabízí se tak předpoklad jeho pozitivního působení u pacientů trpících porušenou glukózovou tolerancí či pacientů s diabetes mellitus.

Klinické zkušenosti

Na toto téma byla provedena celá řada studií, jejichž výsledky shrnula v loňském roce publikovaná metaanalýza. Hodnoceno bylo celkem 41 studií s diabetiky 2. typu, u kterých pravidelná suplementace chromem vedla ke snížení množství glykosylovaného hemoglobinu o 0,6 % a glykémie nalačno o 1 mmol/l; hodnoty lipidů plazmy nebyly významněji ovlivněny. Žádného vlivu nebylo dosaženo u zdravých dobrovolníků. Recentně byly tyto výsledky potvrzeny další klinickou studií, ve které byl podáván nemocným chrom ve formě picolinátu v kombinaci s biotinem.
Zástupci na trhu: Bioaktivní Chrom, Diaval aj.

Inulin

Inulin byl již zmiňován v rámci prebiotik (viz kapitola 4), tedy jako látka usnadňující a podporující růst nepatogenní střevní flóry. Zvýšený příjem inulinu potravou, tedy i ve formě doplňků stravy, má však rovněž pozitivní účinky na změny lipidů krevní plazmy.

Klinické zkušenosti

V recentní publikované metaanalýze 15 klinických randomizovaných studií je při užívání inulinu zmiňován pokles plazmatické hladiny triacylglycerolů o 0,17 mmol/l. Předpokládaným mechanismem je ovlivnění zažívacích pochodů ve střevě (nepřímo přes podporu střevní flóry) či ovlivnění inkretinového systému.
Zástupci na trhu: Inubio forte, Inulín + vitamin C aj.

Kyselina alfa-lipoová

Kyselina alfa-lipoová (ALA) je disulfidická sloučenina fyziologicky působící jako koenzym pyruvát dehydrogenázy a alfa-ketoglutarát dehydrogenázy uvnitř mitochondrií. Jsou jí připisovány antioxidační účinky, pro které je mimo jiné často přidávána do potravinových doplňků. Předpokládá se rovněž, že je schopna stimulace inzulinové kaskády zakončené zvýšeným vychytáváním glukózy do buněk a že zpomaluje glukoneogenezi v játrech. Popisováno je rovněž ovlivnění PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor), prostřednictvím kterých mimo jiné působí např. fibráty (PPAR-alfa) či glitazony (PPAR-gama).

Klinické zkušenosti

V souvislosti s diabetem bylo již před řadou let popsáno, že intravenózní aplikace ALA diabetikům 2. typu vede k poklesu glykémie. Účinek perorálního podání je o poznání slabší, přesto však je její pravidelné podávání v dávkách přibližně 600 mg/den spojeno se zlepšením příznaků neuropatie, a to i u diabetiků 1. typu. Z posledních výzkumů vyplývá, že kombinace tělesného cvičení s pravidelným užíváním ALA může snížit stupeň inzulinové rezistence.
Zástupci na trhu: Dialevel, Diaval aj.

Skořice

Skořici jistě všichni známe jako výborné koření, kterému je však současně přikládána řada potenciálně léčebných účinků.

Klinické zkušenosti

V odborné literatuře se skutečně působením výtažků ze skořicovníku zabývá celá řada prací publikovaných v renomovaných periodicích. Ve studiích in vitro tak bylo např. popsáno, že vodný roztok skořice zvyšuje vychytávání glukózy ze systémové cirkulace cílovými buňkami či případně i následně zvyšuje tvorbu glykogenu. Některé studie s diabetickými pacienty poukazují v souvislosti s podáváním skořice nejenom na pokles hodnoty glykémie nalačno, ale rovněž na snížení hladin celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu či triacylglycerolů. Přesto však nejnovější přehledová práce se k účinkům skořicovníkových extraktů na glykémii či lipidogram u diabetiků 2. typu staví spíše zdrženlivěji. Podávání skořice se neosvědčilo ani u pacientů s diabetem 1. typu.
Zástupci na trhu: Dialevel, Diaval aj.

Hepatoprotektivně působící látky a látky proti „kocovině“

Hepatoprotektiva jsou v České republice řazena mezi léčivé přípravky. Nicméně i ve formě doplňků stravy se lze setkat s hepatoprotektivně působícími vitaminy a jim podobnými látkami, které se svým složením velmi podobají léčivům. Vedle cholinu, inositolu či methioninu jsou hojně využívány výtažky z ostropestřce mariánského (Silybum marianum).

Výtažky ze semen ostropestřce jsou bohaté na látku známou jako sylimarin, jenž povzbuzuje tvorbu žluči a „napomáhá ochraně“ jaterních buněk před poškození noxami. Ačkoliv autoři nejnovějších metaanalýz tento účinek nepopírají, jednohlasně volají po jeho ověření v dalších klinických studiích. Nově je popisován i jeho možný protektivní účinek u některých typů nádorového bujení.
Zástupci na trhu: Lipovitan, Natrodale Ostropestřec aj.

V přípravcích takříkajíc na kocovinu se lze setkat s využitím řady látek, jejichž deklarovaný účinek lze chápat povětšinou rovněž spíše jako hepatoprotektivní (tj. látky výše zmíněné či dále např. ademethionin). Jedná se o výtažky z embliky lékařské (Emblica officinalis), vinné révy (Vitis vinifera), smutně hořké (Phyllatanthus amara), benedyktu lékařského (Cnicus benedictus), lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) či zeměžluči lékařské (Centaurium erythraea) aj.
Zástupci na trhu: Noblem, Anti Ethanol aj.

Jiří Slíva
Převzato z
Doplňky stravy. Praha: Triton 2009
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster