Detail hesla - Doplňky stravy ovlivňující zrakový systém

Doplňky stravy ovlivňující zrakový systémSlovníková definice
viz Doplňky stravy

Plná definice
V České republice se odhaduje počet pacientů s některou formou VPMD (věkem podmíněná makulární degenerace) na 500 tisíc. Syndromem suchého oka trpí stále více občanů vzhledem k prodlužování práce s počítačem, sledování televize či řízení vozidla a pobytem v klimatizovaných kancelářích či suchých panelákových bytech.

Makulární degenerace

Makulární degenerace (VPMD) představuje v rozvinutých zemích jednu z nejčastějších příčin slepoty, která postihuje až 5 % populace starší 65 let; v České republice se odhaduje počet osob trpících příznaky této nemoci až na půl milionu. Rozlišujeme tři formy nemoci – časnou (30 %), suchou (50 %) a vlhkou (20 %). Příčinou ztráty vizu je u VPMD postižení fotoreceptorů v oblasti žluté skvrny (macula lutea) zejména v důsledku kumulace oxidačního stresu – nerovnováhy mezi tvorbou volných radikálů a obrannými mechanismy.

Lutein a zeaxanthin jsou pigmenty fyziologicky přítomné v lidské sítnici, kde svými antioxidačními účinky zabraňují peroxidaci lipidů. Obsah luteinu a zeaxanthinu ve žluté skvrně s věkem přirozeně klesá. Právě u pacientů s VPMD je jejich množství až o 32 % nižší než-li je běžné u zdravých lidí. Lidská sítnice obsahuje i další obranné mechanismy proti oxidačnímu stresu. Jsou to zejména antioxidační enzymy – kataláza, superoxid dismutáza, glutathion peroxidáza a reduktáza. Tyto enzymy používají jako kofaktory ionty železa, mědi, zinku, mangan, selen a vitamin B2. Další obranné látky jsou vitaminy C, E a A či karotenoidy, omega-3 mastné kyseliny (především kyselina dokosahexaenová – DHA) a glutathion.

V řadě přípravků doporučovaných k podpoře zraku jsou obsaženy výtažky z brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), u kterých je vedle antioxidačního působení zmiňován rovněž účinek antiangiogenní či antiaterosklerotický a protizánětlivý.

Vedle extraktu z borůvek bývají využívány i výtažky dalších rostlin, jako jsou např. klanopraška čínská (Schisandra chinensis), šafrán setý (Crocus sativus) aj.

Klinické zkušenosti

Ochranný vliv antioxidantů – karotenoidů (lutein, zeaxantin) na zpomalení progrese VPMD byl poprvé popsán v roce 2001 ve studii AREDS, následně i v dalších studiích, jako např. EDCCS, LAST, POLA.
Ve dvojitě zaslepené multicentrické randomizované klinické studii AREDS (Age-related Eye Disease Study) byl hodnocen vliv podávání vysokých dávek antioxidačních vitaminů a minerálů u 3646 pacientů ve věku 55–80 let sledovaných po dobu šesti let. Pacienti byli rozděleni do 4 skupin: 1. placebo; 2. zinek + měď; 3. vitaminy C, E + beta-karoten; 4. zinek, vitaminy C, E a beta-karoten + měď. Během studie došlo k 25% snížení progrese do pozdních stadií VPMD u vysoce rizikových osob při podávání vysokých dávek zinku a dalších antioxidantů – vitaminů C a E a beta-karotenu – obrázek 1.Obrázek 1: Snížení rizika pokročilé VPMD v závislosti na suplementaci vitaminy a minerály

Na základě výsledků získaných ve studii AREDS bylo posléze zjištěno, že pacienti s VPMD mají oproti osobám bez tohoto onemocnění vyšší celkovou mortalitu o 41 %; podobně i kardiovaskulární mortalitu o 36 %. Podstatným zjištěním však byla skutečnost, že účastníci studie užívající zinek měli o 27 % nižší mortalitu v porovnání s osobami bez takové suplementace. Význam zinku však autoři hodnotí spíše zdrženlivěji a doporučují ověření výsledku v dalších klinických studiích.

Delcourt a kol. popsali ve studii POLA statisticky významný vliv plazmatické hladiny zeaxanthinu na snížení výskytu VPMD. Tyto výsledky byly potvrzeny v další prospektivní 12měsíční randomizované dvojitě zaslepené studii LAST, ve které 90 pacientů s VPMD užívalo lutein, lutein v kombinaci s antioxidanty anebo placebo. V rámci antioxidantů byly podávány vitaminy A, B, C, E, beta-karoten, zinek, měď, hořčík, mangan a selen. Pacienti užívající lutein či lutein s antioxidanty měli oproti placebové skupině výrazně lepší zrakové funkce. Studie LAST tak jako první prokázala zlepšení zraku u pacientů s VPMD užívajících lutein a potvrdila domněnku, že VPMD je nemoc závislá na dodávce nutrientů.

V další studii EDCCS bylo u 876 pacientů s VPMD popsáno 43% snížení rizika VPMD při dodávce potravin bohatých na karotenoidy. Lutein a zeaxanthin byly s poklesem rizika svázány nejvíce. Při perorální suplementaci 4 mg a více luteinu za den dochází ke zvýšení jeho koncentrace v sítnici oproti osobám bez užívání luteinu.

Navíc je literárně zmiňován i pozitivní vliv suplementace omega-3 mastnými kyselinami, především kyselinou docosahexaenovou (DHA). Účinek podávání těchto látek je nyní hodnocen u 4000 pacientů v právě probíhající studii AREDS II, jejíž výsledky očekáváme v roce 2010.

Nežádoucí účinky a interakce

Nejsou zmiňovány.

Zástupci na trhu: Lutein-zeaxanthin Generica, Ocuvite-lutein, Ostrovidky Plus s luteinem, Nutrof total, Vitalux Plus, Vitavision aj.

Suché oko

Slzy jsou produkovány slznými žlázami a mrkáním jsou roztírány po povrchu oka v tenké vrstvě, která je nezbytná pro zachování zdravé rohovky a spojivky. Tento slzný film se skládá se ze tří vrstev: 1. zevní lipidová vrstva, která omezuje jeho odpařování a současně brání přetékání slz přes okraj víček; 2. střední vodná vrstva zajišťující především zvlhčení (jsou v ní obsaženy mj. minerály, glukóza, vitaminy, imunoglobuliny, kyslík aj.); 3. vnitřní mukózní vrstva je tvořena glykoproteiny, které umožňují snadné roztírání slzného filmu po celém povrchu oka. Narušení jakékoli vrstvy může vést k nepříjemným pocitům, které souborně označujeme jako tzv. syndrom suchého oka. Příčin může být celá řada, avšak nejlépe můžeme ovlivnit tzv. příčiny tantalické, pramenící z nadměrné evaporace slzy např. v klimatizovaných či uměle vytápěných prostorách, z pobytu v zakouřené místnosti, nošení kontaktních čoček či z dlouhé práce na počítači apod.

Klinické zkušenosti

Terapeuticky je v takových případech využíváno především umělých slz s různým stupněm viskozity (polyvinylalkohol, kyselina hyaluronová aj.). K nemalému překvapení však lze narazit též na přípravky řazené mezi doplňky stravy. V jejich složení pak obvykle najdeme různé lipidy, mnohdy v kombinaci s vitaminy (vitaminy A a E). Lipidovou složku představují často polynenasycené mastné kyseliny (PUFA). Hypotéza účinku těchto látek spočívá v dodání těch lipidů, které následně pomohou restaurovat zevní lipidový film – doporučována je tedy taktéž konzumace ryb, ale též např. lněný olej (Linum usitatissimum).

Zajímavé výsledky přinesla již dřívější práce popisující pozitivní vztah mezi systémovým podáváním kyseliny linolové a gama-linolenové, kdy jejich podávání bylo spojeno s redukcí symptomů suchého oka a současným tlumením projevů zánětu. Autoři však zároveň vyslovují potřebu ověření účinku v dalších klinických studiích.

Nežádoucí účinky a interakce

Nejsou popisovány.

Zástupci na trhu: Dry Eye Relief, TheraTears Lubricant Eye Drops aj.

Jiří Slíva
Převzato z
Doplňky stravy. Praha: Triton 2009
http://www.tridistri.cz

Autor: RedakcePřiložené soubory
Design and code by webmaster