Detail hesla - Ehrlichióza

EhrlichiózaSlovníková definice
Onemocnění vyvolané bakteriemi, které patří do rodů Ehrlichia a Anaplasma čeledi Anaplasmataceae. Původně byly popsány jako psí a koňský patogen, ale v roce 1987 bylo prokázáno, že ehrlichie jsou schopné infikovat lidské granulocyty (lidská granulocytární ehrlichióza – HGE) či monocyty (lidská monocytární ehrlichióza – HME). Rezervoárem jsou savci a lesní zvěř. V Evropě se vyskytuje HGE, jejímž původcem je Anaplasma phagocytophilum a přenašečem klíště Ixodes ricinus. Častěji jsou postiženi muži a s věkem se zvyšuje závažnost onemocnění. Inkubační doba je 1až 3 týdny. Klinický obraz je rozmanitý. Nejčastěji se vyskytují horečky, bolesti hlavy, bolesti svalů, lymfadenopatie, hepatosplenomegalie, někdy i nauzea, zvracení, kašel. Téměř u 30 % se objeví makulopapulózní exantém, někdy až petechiálního charakteru. Infekce může postihnout kterýkoli vnitřní orgán, závažné jsou především plicní a ledvinové komplikace a formy meningoencefalitické. U HGE je častější postižení jater. Smrtelnou komplikací může být diseminovaná intravaskulární koagulace. V poslední době se uvažuje o koinfekci s boreliózou. Při laboratorním vyšetření najdeme leukopenii, trombocytopenii, někdy i anémii. U 2/3 pacientů bývá elevace jaterních enzymů. Nejčastěji je užívána sérologická diagnostika pomocí nepřímé imunofluorescence. Je možný i průkaz DNA pomocí PCR. Mikroskopicky je možno prokázat ehrlichiózní moruly v monocytech či neutrofilních granulocytech periferní krve. Lékem volby je doxycyklin, event. chloramfenikol. Komplikovaný, závažný průběh vyžaduje hospitalizaci a následné sledování.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster