Detail hesla - Toxoplasmóza

ToxoplasmózaSlovníková definice
Endemická zoonóza vyvolaná prvokem Toxoplasma gondii, který parazituje intracelulárně a infikuje různé druhy domácích i divokých zvířat.

Plná definice
Životní cyklus T. gondii je komplikovaný. V buňkách hostitele se intenzivně množí forma zvaná tachyzoit. V průběhu této fáze se tvoří protilátky a postupně vznikají klidové formy – tkáňové cysty s bradyzoity. Cysty můžeme nalézt v různých tkáních, především v kosterním a srdečním svalu a v mozku. V hostitelském organismu perzistují pravděpodobně po celý život. Sérologické profily ukazují, že 60–80 % populace v dospělém věku vykazuje pozitivitu antitoxoplasmových protilátek. Při oslabení imunity dojde k reaktivaci cyst a novému vzplanutí infekce. Nejčastějším definitivním hostitelem nákazy je kočka, která vylučuje trusem oocysty, které mohou dlouhodobě přežívat ve vnějším prostředí. Člověk se nakazí požitím potravy kontaminované oocystami, často i po kontaminaci rukou při práci s půdou. Infekci lze ale získat hlavně při požití tkáňových cyst v tepelně nedostatečně zpracovaném mase. K transplacentárnímu přenosu dochází u akutně infikovaných těhotných žen. Inkubační doba se odhaduje od 5 do 28 dní.

Je několik klinických forem. Získaná toxoplasmóza u imunokompetentních osob má u většiny infikovaných lidí průběh inaparentní. Symptomatický průběh může být abortivní, v 90 % se objevuje lymfadenopatie. Postižení oka ve smyslu chorioretinitidy souvisí téměř vždy s kongenitální infekcí. Vzácněji se můžeme setkat s meningoencefalitidou, pneumonií či myokarditidou. Získaná toxoplasmóza u imunodeficientních osob se může projevit i jako diseminovaná forma onemocnění, častěji však jde o reaktivaci latentní infekce. Pro pacienty s AIDS je charakteristická ložisková encefalitida, vzácněji pneumonie, hepatitidy, polymyozitidy. Vrozená toxoplasmóza je následkem akutně získané infekce matky před nebo v průběhu těhotenství. Primoinfekce u matky většinou proběhne inaparentně. U plodu infikovaného v časné fázi gestace nebo velkou infekční dávkou může dojít k vážným klinickým následkům (spontánní potrat, porod mrtvého plodu, nezralost, hydrocefalus, mikroftalmie, bilaterální chorioretinitida, kalcifikace v mozku apod.). Při infekci v pozdní fázi těhotenství nebo při malé infekční dávce může proběhnout nákaza inaparentně a projeví se jenom séropozitivitou dítěte. Cysty T. gondii mohou ale přetrvávat např. v retině, mozku či myokardu a klinická manifestace nákazy se může projevit až za několik let.

Diagnostika se opírá o sérologické reakce, kromě tradiční komplement fixační reakce (KFR) je možnost stanovení specifických protilátek IgE, IgM, IgA a IgG metodou ELISA. Nákazu lze potvrdit průkazem toxoplasmového antigenu nebo průkazem toxoplasmové DNA reakcí PCR v moči, krvi, likvoru či jiných tělesných tekutinách. Histologické vyšetření může být přínosem u uzlinové formy. U imunodeficientních osob, ale i u oční a gynekologické formy toxoplasmózy je sérologická odpověď slabá. U toxoplasmové encefalitidy významně pomohou i speciální zobrazovací metody, event. terapeutický pokus.

Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit především lymfadenopatii jiné etiologie, lymfomy a jiná nádorová onemocnění. U vrozené toxoplasmózy je třeba pamatovat na nákazu plodu jinou kongenitální infekcí, nejčastěji cytomegalovirem.

Základem léčby je kombinace pyrimethaminu se sulfonamidem po dobu 3 až 4 týdnů. U těhotných žen v prvém trimestru podáváme spiramycin. U očních forem je vhodný klindamycin. Asymptomatická a uzlinová forma získané toxoplasmózy u imunokompetentních jedinců nevyžadují léčbu. Léčba je indikována u těhotných žen, u dětí s vrozenou infekcí, u dětí do 5 let věku, u oční toxoplasmózy a u imunodeficientních osob.Terapie toxoplasmózy patří do rukou specialisty – infekcionisty.
Je nutné, aby především těhotné ženy a imunodeficientní osoby zachovávaly všechna preventivní opatření k zábraně primoinfekce (prevence infekce oocystami – omývání ovoce a zeleniny, dezinfekce kočičích výkalů, veterinární kontrola doma chovaných koček, prevence infekce z masa – dostatečná tepelná úprava, sérologické testování žen v riziku). Nákaza podléhá hlášení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster