Detail hesla - Tularémie

TularémieSlovníková definice
Infekce vyvolaná gramnegativní tyčkou Francisella tularensis.

Plná definice
Rezervoárem nákazy jsou drobní hlodavci a zajíci, ale i klíšťata a ovádi. Nákaza se přenáší na člověka nejčastěji při manipulaci s infikovaným zvířetem, vdechnutím kontaminovaného prachu, požitím kontaminované vody, vzácně přisátím klíštěte nebo poštípáním hmyzem či pokousáním nemocným zvířetem. Inkubační doba je obvykle 3 až 7 dní. Nákaza není přenosná z člověka na člověka.

Onemocnění začíná obvykle horečkou, bolestmi hlavy a ve svalech a dle místa vstupní brány se pak projeví specifickými příznaky. Nejčastějším klinickým obrazem je forma ulceroglandulární, kdy v místě vstupu nákazy vznikne infiltrát a bolestivě zduří příslušné regionální uzliny, které mohou i zhnisat a provalit se. Forma glandulární se projeví horečnatou lymfadenopatií bez zjistitelné vstupní brány infekce. Forma plicní, se kterou se můžeme setkat po vdechnutí kontaminovaného prachu, je charakterizována pneumonií s nápadným zvětšením hilových uzlin. Méně častá je forma orofaryngeální, kde vstupní branou infekce je tonzila či okuloglandulární forma s projevy granulární konjunktivitidy s preaurikulární lymfadenitidou. Forma abdominální je provázena průjmy, zvracením a bolestmi břicha. Vzácně se můžeme setkat i se septickou formou a diseminací infekce. Onemocnění může probíhat i chronicky bez výrazných lokálních příznaků nebo se klinické projevy mohou různě kombinovat.

Diagnóza se opírá o epidemiologickou anamnézu, klinický obraz a sérologické vyšetření. K vzestupu protilátek dochází až kolem 10. dne nemoci, někdy i mnohem později. Odebíráme proto dva vzorky krve v rozmezí 3 týdnů. Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit jiné formy uzlinových syndromů.

V terapii se užívá nejčastěji dvojkombinace aminoglykosidového (gentamicin) a tetracyklinového (doxycyklin) antibiotika. Alternativním lékem jsou fluorochinolony a u dětí azithromycin. Antibiotika podáváme 2 až 3 týdny dle klinického stavu. Při kolikvaci uzlin je nutný chirurgický výkon. Zmenšování uzlin trvá i několik měsíců a při nedostatečné terapii může dojít k recidivě lymfadenitidy. Prevence spočívá v opatrnosti a v používání ochranných pomůcek při manipulaci s uhynulými či nemocnými zvířaty. Nákaza podléhá hlášení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster