Detail hesla - Tyfus břišní

Tyfus břišníSlovníková definice
Původcem je Salmonella typhi. Inkubační doba je 1–3 týdny. Mikroby pronikají střevní sliznicí a infitrují Payerské pláty. Výsledkem je nekróza se vznikem ulcerací.

Plná definice
V současné době jde ve vyspělých zemích o vzácné onemocnění a pokud se vyskytne, patří mezi nákazy importované ze zemí s nízkým hygienickým standardem. V ČR jsou hlášena jen jednotlivá onemocnění. V rozvojových zemích Asie, Afriky i Latinské Ameriky však ročně onemocní nejméně 20 milionů lidí a téměř půl milionu z nich nemoci podlehne. Původcem nákazy je gramnegativní bakterie Salmonella enterica sérovar Typhi (antigenní struktura 9, 12; Vi; d). Zdrojem nákazy je člověk, zpravidla asymptomatický bacilonosič. Vehikulem nákazy bývá kontaminovaná voda nebo potraviny. Inkubační doba je nejčastěji 7 až 21 dnů, ale kolísá v širokém rozmezí od 1 do 6 týdnů v závislosti na množství požitých bakterií a imunitě infikované osoby.

Pro onemocnění je charakteristické stupňovité narůstání horečky, která vrcholí koncem prvního týdne, pak v hodnotách kolem 40 °C přetrvává 2 týdny a ve 4. týdnu schodovitě klesá. Nemocný má bolesti hlavy, relativní bradykardii, hypotenzi, nechutenství a kvalitativní poruchu vědomí. Jazyk bývá povleklý a čistí se ve tvaru písmene V nebo W. Nacházíme hepatomegalii a splenomegalii. Asi u třetiny nemocných se mezi 7. až 10. dnem nemoci na kůži břicha objeví nehojné růžové skvrnky – tyfová rozeola. Břicho je palpačně citlivé, ale průjem nebývá. Z komplikací jsou nejzávažnější krvácení do střeva, perforace střeva s následnou peritonitidou a myokarditida. V časné rekonvalescenci kolem 30. dne od začátku onemocnění se mohou znovu objevit horečka, bolest hlavy a ostatní příznaky nemoci – jde o tyfový relaps. Pozdními komplikacemi jsou osteomyelitida a cholecystitida. U několika procent nemocných, zejména neléčených antibiotiky, vzniká po onemocnění dlouhodobé vylučování salmonel – tyfové bacilonosičství.

Pro včasnou diagnostiku nemoci má zásadní význam hemokultivace. Při podezření na břišní tyfus se odebírá na kultivaci během 48 hodin několik vzorků krve, a to před zahájením empirické antibiotické léčby. Původce nákazy lze izolovat také ze stolice (od 2. týdne nemoci), moči a u osob léčených antibiotiky se osvědčila kultivace punktátu kostní dřeně. Doplňujícím vyšetřením je průkaz specifických protilátek Widalovou aglutinační reakcí. Protilátky se objevují v séru ve 2. týdnu nemoci. Nejprve stoupají protilátky proti tělovým antigenům 9, 12 a nejpozději protilátky proti kapsulárnímu Vi antigenu. Dlouhodobé přetrvávání Vi protilátek v séru budí  podezření na bacilonosičství. Sérologická odpověď může být opožděná, nedostatečná či nespecifická, např. v důsledku zkřížené pozitivity při nákaze jiným sérovarem salmonel. V krevním obraze svědčí pro břišní tyfus leukopenie a v diferenciálním rozpočtu nepřítomnost eozinofilů. Úmrtnost onemocnění bez antibiotické léčby dosahovala 15 %, ale při použití antibiotik je 1 %.
   
Nemocný je izolován na infekčním oddělení. Kauzálními léky původně byly chloramfenikol, ampicilin nebo kotrimoxazol. V důsledku vzrůstajícího výskytu rezistence na tyto léky se v současnosti staly lékem volby fluorochinolony. Jejich předností je působení i na multirezistentní kmeny salmonely, možnost dávkování  dvakrát denně, postačí léčba trvající 10 dnů a po jejich aplikaci dochází vzácněji k relapsům i  k chronickému bacilonosičství. Alternativním lékem jsou cefalosporiny 3. generace. U nemocných s pozitivním kultivačním průkazem se při volbě antibiotika řídíme zjištěnou citlivostí izolované salmonely. U rekonvalescentů se po dobu jednoho roku provádějí bakteriologická vyšetření stolice a moči k vyloučení bacilonosičství. Onemocnění podléhá hlášení.
   
Prevencí břišního tyfu je dodržování zásad hygieny stravování. Při výjezdu do zemí s vysokým rizikem nákazy je vhodné cestovatele očkovat. V ČR jsou registrovány dvě polysacharidové vakcíny (Typherix a Typhim Vi). Základní očkování se provádí jednou injekcí a přeočkování po 3 letech. Vakcinace skýtá asi 80% ochranu, a proto údaj o provedeném očkování onemocnění jednoznačně nevylučuje.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster