Detail hesla - Toxokaróza larvální

Toxokaróza larválníSlovníková definice
Původcem je larva psí a kočičí škrkavky (Toxocara canis a Toxocara cati).

Příbuzná hesla: Askaridóza

Plná definice
Zdrojem nákazy jsou kočky a psi, kteří vylučují výkaly vajíčka. Člověk se nakazí vajíčky, která jsou v půdě a písku. Z vajíčka se ve střevě uvolní larva, která pronikne střevní stěnou a krevní cestou se dostává do různých orgánů. Není schopna v lidském těle dokončit svůj vývoj, ale i několik let přežívá v orgánech, kde se kolem ní tvoří granulomy. Jde o nejčastější tkáňovou helmintózu u nás. Inkubace není přesně známa, udává se nejčastěji 2 týdny až 2 měsíce.

Klinický obraz závisí na infekční dávce a lokalizaci larev. Při viscerální formě ( tzv. syndrom larva migrans visceralis) bývají horečka, bolest hlavy, břicha, zduření uzlin a prchavé vyrážky. Mohou být postiženy plíce (bronchitida, prchavé infiltráty), játra a vzácněji mozek (křeče, ložiskové příznaky) nebo srdce (myokarditida). Bývají leukocytóza, nápadná eozinofilie, hypergamaglobulinemie a abnormní hodnoty jaterních testů. Oční forma se projeví endoftalmitidou nebo chorioretinitidou a může vést ke snížení vizu až oslepnutí. Vzniká spíše u starších dětí a dospělých a k její manifestaci dochází i za několik let po primární infekci. U této formy významná eozinofilie ani vysoký titr protilátek nemusejí být přítomny. Latentní forma se projeví jen eozinofilií a zvýšeným titrem toxokarových protilátek. Diagnózu potvrdí sérologické vyšetření. Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit jiná parazitární a oční onemocnění

Lékem volby je albendazol podávaný dospělým v dávce 2 x 200 mg (dětem 2 x 5 mg/kg hmotnosti) denně po dobu 10 dnů. U těžkých onemocnění s myokarditidou či postižením CNS je indikována kortikoterapie. Nemocného vždy odešleme také na oční vyšetření. U oční formy je efekt antihelmintik sporný, doporučuje se subkonjunktivální podání kortikoidů, chirurgická intervence či laserová fotokoagulace.

V prevenci je důležité zabránit kontaminaci pískovišť, hřišť, parků a zahrádek zvířecími výkaly a zajistit pravidelnou dehelmintaci psů i koček. Zeleninu či spadané ovoce určené ke konzumaci v syrovém stavu vždy řádně omyjeme.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Lékařská mikrobiologie - nesmí se dělat dotisk!!!


Design and code by webmaster