Detail hesla - Zimnice žlutá

Zimnice žlutáSlovníková definice
Život ohrožující horečnaté onemocnění provázené žloutenkou, selháním ledvin a krvácením. Původcem je virus žluté zimnice z čeledi Flaviviridae. Z epidemiologického hlediska lze rozlišit dvě formy nákazy. U lesní či džunglové formy jsou zdrojem nákazy opice a přenašeči lesní komáři. U městské formy je zdrojem nákazy člověk a přenašečem komár Aedes aegypti.

Plná definice
Nákaza se vyskytuje v subsaharské Africe a v tropech Jižní Ameriky. Inkubační doba je 3 až 7 dnů. Klinické projevy kolísají od časté inaparentní nákazy a necharakteristického chřipkovitého onemocnění do plně manifestního průběhu s parenchymovou žloutenkou, odligurickým selháním ledvin a krvácivými projevy. Úmrtnost ikterických forem v endemických oblastech je kolem 20 %, ale u onemocnělých obyvatel neendemických zemí přesahuje 50 %. Diagnózu mohou ověřit izolace viru, průkaz virové RNA pomocí reakce PCR nebo sérologické vyšetření. Léčení je pouze symptomatické. Bezpečnou ochranu před nákazou skýtá očkování. Řada států nacházejících se v endemických oblastech toto očkování při vstupu na své území vyžaduje. Očkuje se jednou dávkou živé oslabené vakcíny (Stamaril). Ochrana při primovakcinaci vzniká kolem 10. dne po aplikaci a přetrvává nejméně 10 let. Kontraindikací očkování jsou věk do 6. měsíce života, těhotenství, imunodeficitní stavy a přecitlivělost na vaječnou bílkovinu. Očkování provádějí pouze očkovací centra schválená ministerstvem zdravotnictví a evidovaná SZO. Dokladem o očkování je záznam v Mezinárodním očkovacím průkazu. Pokud je u cestujícího očkování kontraindikováno, očkovací centrum vystaví osvědčení o nemožnosti vakcinace. Nákaza podléhá hlášení podle Mezinárodního zdravotního řádu.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster