Detail hesla - Aspergilóza

AspergilózaSlovníková definice
Původcem jsou různé druhy mikroskopické vláknité houby rodu Aspergillus (především Aspergillus fumigatus), která se vyskytuje v zevním prostředí, ale i na kůži a sliznicích lidí.

Plná definice
Jde o jeden z nejhojnějších mikroorganizmů na zeměkouli. Vstupní branou pro spory houby (konidie) jsou nejčastěji  dýchací cesty či kůže zbavená ochranných bariér. Charakter a závažnost onemocnění závisí zejména na stavu imunity. Rizikovým faktorem je neutropenie, kortikoterapie a diabetes mellitus.

Nejzávažnější klinickou jednotkou je invazivní plicní aspergilóza, nebezpečné plicní onemocnění u těžce imunodeficientního pacienta s malignitou či infekcí HIV/AIDS. Projeví se horečkou, rozsáhlou infiltrací plicní tkáně a často i hematogenním rozsevem  s možným postižením mozku (aspergilová meningoencefalitida), kůže, vzácně  srdce  (endokarditida) a  dalších orgánů (endoftalmitida).  Vyplněním větší části preformované plicní dutiny houbovými hmotami vzniká plicní aspergilom, který je nejčastěji asymptomatický nebo se projeví hemoptýzou. Rentgenový snímek plic ukáže kulovitý útvar vyplněný volně pohyblivou masou se srpkem vzduchu v místě, kde přiléhá k dutině. Alergická bronchopulmonální aspergilóza je imunologicky zprostředkovaný zánět s tvorbou specifického antigenu při kolonizaci plic. Projevuje se astmatickými záchvaty se vznikem plicních infiltrátů, eozinofilií, elevací sérového IgE a séropozitivitou proti aspergilům. Aspergilóza může postihnout i paranazální dutiny – chronická sinusitida nebo alergická aspergilová sinusitida. Nejběžněji ale dochází  jen k pouhé kolonizaci dýchacích cest bez klinické odezvy.
   
Diagnostika je často problematická, kultivace je obtížná, mikroskopie má význam u vyšetření cerebrospinálního moku, sérologie je přínosná u alergické aspergilózy. Z moderních metod se využívá průkaz cirkulujícího antigenu z krve, likvoru, bronchoalveolárního výplachu či z moči. Samotný průkaz antigenu a protilátek je nutné hodnotit opatrně.
   
Terapie: amfotericin B (či jeho lipidové modifikace)  ve vysokých dávkách,  itrakonazol, vorikonazol. U alergické aspergilózy jsou doporučovány kortikoidy, u aspergilomu je často nutná chirurgická intervence.
   
Z člověka na člověka se nákaza nepřenáší.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster