Detail hesla - Antrax

AntraxSlovníková definice
Původcem je Bacillus anthracis – gram-pozitivní fakultativní anaerob. Podle vstupní brány nákazy rozlišujeme kožní, střevní a plicní formu s inkubační dobou od 1 do 10 dnů.

Plná definice
Onemocnění zvířat, především býložravců, které se může přenést na člověka. Původcem je grampozitivní Bacillus anthracis tvořící odolné spory, které v půdě, na pastvinách i na předmětech přežívají mnoho let. Člověk se nakazí stykem s nemocnými zvířaty, při zpracování jejich masa, kostí, kůže nebo vlny a také požitím jejich nedostatečně tepelně upraveného masa. Onemocnění vznikalo též vdechnutím kontaminovaného prachu v továrnách zpracovávajících suroviny živočišného původu. K mezilidskému přenosu antraxu nedochází.

Nákaza se vyskytuje především v zemích s rozšířeným pastevectvím (Střední Asie, tropická Afrika, Střední a Jižní Amerika). V Evropě se nyní antrax u zvířat nevyskytuje.

Původce antraxu je agens vhodné pro válečné či teroristické použití. Lze jej ve velkém množství vyrobit ve formě bioprachu, tj. prášku obsahujícího spory, kterým lze kontaminovat předměty nebo vytvořit neviditelný aerosol. V roce 2001 došlo v USA k teroristické akci rozesíláním poštovních zásilek kontaminovaných sporami antraxu. Onemocnělo 22 osob, z nichž 5 zemřelo. Podle vstupní brány nákazy lze rozlišit několik klinických forem uvedených v tabulce.

Inkubační doba kolísá od 1 do 10 dnů, ale inhalační forma se může projevit až do 8 týdnů po expozici nákaze.

Nejčastější kožní forma vzniká kontaminací kožních oděrek sporami. Projeví se zarudnutím, které se rychle mění v puchýř s hemoragickým obsahem a v málo bolestivý vřed krytý černým příškvarem. V okolí bývá tuhý edém a regionální uzliny zduřují. Bez léčby infekce progreduje a může vzniknout antraxová sepse. Vzácnou střevní formu provázejí bolesti břicha, krvavý průjem, peritoneální příznaky a rychle se rozvíjí šok. Inhalační forma vzniká po vdechnutí spor. Začíná mírnou horečkou, zchváceností, bolestí za hrudní kostí a dráždivým kašlem. Po 1 až 3 dnech horečka stoupne a na přední ploše hrudníku se objeví edém podkoží. Nemocný je stále dušnější, má tachypnoi, rozvíjí se cyanóza, kardiorespirační selhání a šok. Rentgenologicky je nápadné rozšíření mediastina zduřelými uzlinami. Úmrtnost této formy dosahuje 95 %.

Laboratorní diagnostika je možná mikroskopickým a kultivačním průkazem původce (tekutina puchýře, výtěr z okraje vředu, sputum, hemokultivace) nebo sérologicky. Nemocného podezřelého z antraxu odešleme na infekční oddělení.

Lékem volby jsou penicilin či ampicilin a alternativou doxycyklin nebo ciprofloxacin. U kožní formy se antibiotika podávají 10 dnů, u lehkých průběhů perorální, u těžších průběhů parenterální cestou. Incize kožní léze je nevhodná, neboť může přispět ke generalizaci infekce.

Nákaza podléhá hlášení.

V případě teroristického útoku se doporučuje až 60denní postexpoziční chemoprofylaxe inhalační formy antraxu ciprofloxacinem, doxycyklinem nebo amoxicilinem doplněná aplikací antraxové vakcíny.

Tab. Klinické formy antraxu

Forma Průběh Klinické projevy
Kožní (95 % nákaz) lehký až středně těžký  papula – pustula – nebolestivý vřed krytý černou krustou – edém okolí – regionální lymfadenitida – horečka nebývá – bez léčby úmrtnost 10 až 20 % 
Inhalační (5 % nákaz) těžký horečka – dušnost – rozšíření mediastina zduřelými uzlinami – hemoragická mediastinitida s edémem na přední ploše hrudníku – pleurální exudát – úmrtnost 95 %
Střevní (vzácná) těžký horečka – hemoragická gastroenteritida – peritonitida – ileus – úmrtnost až 60 %
Septická (komplikace předchozích forem) velmi těžký septický šok – antraxová meningitida – úmrtnost téměř 100%

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster