Detail hesla - Botulismus

BotulismusSlovníková definice
Původcem je Clostridium botulinum produkující botulotoxin.

Plná definice
Jde o otravu botulotoxinem, který je (za nepřítomnosti vzduchu) produkován mikrobem Clostridium botulinum v potravinách. Toxin se vstřebává v horní části trávicího ústrojí. Rozeznáváme 7 antigenních typů toxinu a lidská onemocnění vyvolávají především typy A, B a E. Mikrob se nachází v půdě i ve střevě zvířat. Vehikulem nákazy bývají doma připravené masové či zeleninové konzervy a vzácně i průmyslově vyrobené konzervy, ve kterých během skladování došlo k pomnožení klostridií a tvorbě toxinu. Toxin narušuje vedení vzruchu v cholinergních vláknech hladkých i příčně pruhovaných svalů a žláz. Inkubační doba je obvykle 8 až 36 hodin, ale vzácně se příznaky mohou objevit až do 8 dnů.

Klinicky bývají na počátku krátce v popředí trávicí příznaky (nauzea, zvracení, mírný průjem), ale záhy dominují oční příznaky (pokles víček, rozmazané až dvojité vidění, obrny okohybných svalů, mydriáza s vyhaslou reakcí na osvit i konvergenci), žízeň, suchost úst, chrapot, obtížné polykání, obrna měkkého patra a zácpa. Průběh je afebrilní. Čití ani vědomí nejsou porušeny. U těžkých průběhů dochází k obrně dýchacích svalů s následnou asfyxií. Úmrtnost kolísá kolem 8 %.

K diagnóze napomáhá anamnestický údaj o požití podezřelé potraviny a přítomnost nervových příznaků. Diagnózu lze ověřit průkazem toxinu v séru (odběr krve nutno provést před aplikací léčebného séra!), zvratcích či podezřelé potravině. Je třeba odlišit cévní mozkovou příhodu, jiné otravy (atropin, houby, organofosfáty) a myastenii.

Nemocného s podezřením na botulismus odešleme na infekční oddělení. K odstranění dosud neresorbovaného toxinu je vhodný výplach žaludku a střev. V ČR se v léčbě ještě používá  polyvalentní antibotulinové sérum. Je třeba zjistit osoby, které rovněž konzumovaly podezřelou potravinu a aplikovat jim profylaktickou dávku séra.

Prevencí je náležitá tepelná úprava pokrmů z konzerv, neboť teplota 80 °C aplikovaná po dobu 30 minut toxin zničí.

Nákaza podléhá hlášení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster