Detail hesla - Brucelóza

BrucelózaSlovníková definice
Horečnaté onemocnění způsobené baktériemi rodu Brucella. Br. abortus působí Bangovu nemoc a Br. melitensis působí maltskou horečku.

Plná definice
Přehled gramnegativních bakterií rodu Brucella je uveden v tabulce. Nejčastěji vyvolávají onemocnění Br. melitensis a Br. abortus. Onemocnění způsobená Br. suis jsou méně častá a lidská onemocnění vyvolaná Br. canis jsou ojedinělá. Zdrojem nákazy jsou zvířata (kozy, ovce, hovězí dobytek, velbloudi, prasata aj.), která vylučují brucely především močí, plodovou vodou či mlékem. K přenosu nákazy dochází kontaminací drobných oděrek při přímém styku se zvířaty nebo nepřímo požitím kontaminovaných zvířecích produktů či vdechnutím kontaminovaného prachu. Nejčastěji onemocní profesionálně exponované osoby jako chovatelé dobytka, veterináři či zaměstnanci jatek. Bangova nemoc byla ve většině vyspělých zemí veterinárními opatřeními eradikována a na území ČR se od roku 1965 nevyskytuje. Přibývá importovaných nákaz u osob, které se nakazily v endemických oblastech po požití sýrů a jiných potravin vyrobených z nepasterizovaného mléka. K mezilidskému přenosu nedochází. Nákaza se vyskytuje především ve Středomoří, na Arabském poloostrově, ve Střední Asii a ve Střední a Jižní Americe. Ročně onemocní na světě téměř půl milionu lidí.

Po 5 až 30denní inkubaci se dostaví horečka s bolestí hlavy, pobolíváním kloubů a svalů a s nápadným nočním pocením. Asi u třetiny nemocných je hepatosplenomegalie nebo povšechné zduření lymfatických uzlin. Horečnatá období trvající 10 až 15 dnů se střídají s 5 až 7denními afebrilními obdobími a postupně se objevují známky postižení jater, kloubů či nervové soustavy. Častými komplikacemi jsou granulomatózní hepatitida, orchitida, artritida, sakroilitida a spondylitida. Kloubní obtíže má asi polovina nemocných. Diagnóza se opírá o kultivaci krve či kostní dřeně a o výsledek sérologického vyšetření nejčastěji aglutinační reakcí. V krevním obraze bývá leukopenie s relativní lymfocytózou. Léčbu je třeba zahájit včas, aby se předešlo rozvoji komplikací a relapsů. Užívá se kombinace antibiotik, která se podávají po dobu 6 týdnů. Nejčastěji  se užívá kombinace doxycyklinu s gentamicinem nebo rifampicinem. Alternativními léky jsou kotrimoxazol nebo nověji fluorochinolony. Prevence spočívá ve veterinárním dohledu při dovozu a chovu dobytka. V endemických oblastech je třeba se vyhýbat konzumaci potravin připravených z nepasterizovaného mléka.

Tab. Brucelózy 
Onemocnění Původce Zdroj nákazy Klinický průběh  Výskyt
Maltská (středomořská) horečka Br. melitensis ovce, kozy, velbloudi akutní začátek, středně těžký až závažný s relapsy Středomoří, Asie, Latinská Amerika
Bangova nemoc Br. abortus hovězí dobytek, buvoli, velbloudi lehký až středně těžký, hnisavé komplikace celosvětový
Traumova horečka Br. suis prasata, zajíci středně těžký,časté hnisavé komplikace USA, Jižní Amerika, jihovýchodní Asie
Brucelóza psů Br. canis psi pozvolný začátek, lehký až středně těžký celosvětový, (vzácný) 

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster