Detail hesla - Nedomykavost trikuspidální chlopně

Nedomykavost trikuspidální chlopněSlovníková definice
Neúplný uzávěr trikuspidální chlopně při systole pravé komory.


Plná definice

Etiologie a patogeneze

»Funkční« trikuspidální regurgitace je častým nálezem při selhání pravé komory a plicní hypertenzi. Protože mnoho těchto nemocných má v anamnéze revmatismus a organickou vadu levého srdce, je často obtížné rozlišit, zda jde o organickou trikuspidální vadu. Trikuspidální nedomykavost je součástí vrozené Ebsteinovy anomálie. Získanou vadu může kromě revmatické horečky způsobit karcinoid tenkého střeva (pokud metastazuje do jater), dlouhotrvající eosinofilie a postiradiační poškození chlopně po rtg ozařování nádorů mediastina. Nálezy při trikuspidální nedomykavosti jsou následkem velkého objemu krve, který regurgituje přes trojcípou chlopeň při systole pravé komory. Z toho vyplývá objemové přetížení pravé komory, často je snížen průtok krve plicní chlopní. Pokud je insuficience chlopně závažná, tvoří se výrazné systolické »v« vlny tlakové křivky v pravé síni, které se přenášejí do horní a dolní duté žíly, krčních žil a jater. Systolický i diastolický průtok chlopní se zvyšuje při nádechu. Současná mitrální vada obvykle určuje klinický obraz a dušnost je pak hlavním příznakem.

Klin. obraz a dg.

Hlavním klinickým projevem pokročilé trikuspidální nedomykavosti jsou známky systémového městnání, tj. zvýšený žilní tlak, městnání v játrech a otoky dolních končetin, eventuálně ascites. V objektivním nálezu je zřetelná pulsace krčních žil, systolický šelest nad dolní částí sterna, který obvykle zesiluje v inspiriu. Na EKG nejsou žádné specifické nálezy, na rtg plic bývá rozšíření pravé síně. Diagnóza může být stanovena echokardiograficky (rozšíření pravé síně a pravé komory, stanovení regurgitačního proudu barevným mapováním), eventuálně katetrizací.

Terapie

Léčba spočívá v symptomatické léčbě systémového městnání a v léčení základní příčiny (vada levého srdce, plicní hypertenze). V ojedinělých případech lze trikuspidální chlopeň nahradit protézou nebo ošetřit plastikou.

V. Rozsíval

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 671.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster