Detail hesla - Framinghamská kritéria městnavého srdečního selhání

Framinghamská kritéria městnavého srdečního selháníSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• pro diagnózu jsou potřeba 2 hlavní kritéria nebo 1 hlavní a 2 vedlejší

• hlavní kritéria
paroxysmální noční dušnost
zvýšená náplň krčních žil
chrůpky
kardiomegalie na RTG
akutní plicní edém
cval se 3. ozvou
zvýšený CVP > 16 cmH2O
hepatojugulární reflux
váhový úbytek > 4,5 kg za 5 dní jako terapeutická odpověď

• vedlejší kritéria
noční perimalleolární otoky
noční kašel
dušnost při obvyklé námaze
hepatomegalie
fluidothorax
snížení vitální kapacity o 1/3 maximální hodnoty
tachykardie > 120/min.

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster