Detail hesla - Syndrom Graefeho-Sjögrenův

Syndrom Graefeho-SjögrenůvSlovníková definice
Retinitis pigmentosa, spinocerebelární ataxie a hluchota. Někdy může být přítomna mentální retardace, vrozená katarakta a anomálie dolních končetin. Jde o autozomálně recesivně dědičný syndrom. Friedrich Wilhelm Ernst Albrecht von Graefe viz syndrom Graefeho. Karl Gustaf Torsten Sjögren (30. 1. 1896, Södertälje – 27. 7. 1974), švédský psychiatr. Je považován za jednoho z průkopníku moderní švédské psychiatrie.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster