Detail hesla - Syndrom Krausův-Reeseův

Syndrom Krausův-ReeseůvSlovníková definice
Kombinace dědičné poruchy mozku a očí. Je přítomný mikroftalmus, dysplazie sítnice a duhovky, anomálie n. opticus, slepota, strabismus, glaukom, katarakta a hypoplazie mozku, dysplazie mozečku, hydrocefalus, mentální retardace. Jde o autozomálně recesivní dědičnost. Arlington Colton Krause (1896), americký oftalmolog. Je mimo jiné autorem publikace „Congenital encephalo-ophthalmic dysplasia“, Chicago, 1946. Algernon B. Reese, americký oftalmolog. Je mimo jiné spoluautorem publikace „Retinal dysplasia“, Chicago, 1950.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster