Detail hesla - Syndrom Laurenceův-Moonův

Syndrom Laurenceův-MoonůvSlovníková definice
Retinitis pigmentosa, která může vést až k slepotě, mentální retardace, hypogonadismus, polydaktylie, obezita a jiné. Jde o autozomálně recesivní dědičnost. John Zachariah Laurence (1829–1874), anglický oftalmolog. Byl zakladatelem a šéfredaktorem prvního anglického oftalmologického časopisu Ophthalmic Review. Byl členem Royal College of Surgeons a založil Royal Eye Hospital. Podílel se na propagaci a rozšíření využití oftalmoskopu v Anglii. Robert Charles Moon (1844, Brighton – 1914), anglicko-americký oftalmolog. Je synem Williama Moona (1818–1894), který vynalezl „Moonov typ“ slepeckého písma. Působil v South London Ophthalmic Hospital a na dalších oftalmologických klinikách v Paříži a Utrechtu. Věnoval se hlavně výzkumu slepoty. Jeho další činnost po emigraci do USA je spojená s University of Philadelphia.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster