Detail hesla - Syndrom Stockův-Spielmeyerův-Vogtův

Syndrom Stockův-Spielmeyerův-VogtůvSlovníková definice
Juvenilní forma dědičné amaurotické idiocie. Je přítomné postupné zhoršování zraku, značně snížen intelekt, spastické stavy a jiné neurologické symptomy. V pozdějších stadiích dochází k rozvoji demence, slepoty a pacient je upoután na lůžko. První symptomy se objevují mezi 5. až 8. rokem života, s exitem v druhém až třetím decenniu. Častěji u židovských rodin. Jde o autozomálně recesivní dědičnost. Wolfgang Stock (26. 4. 1874, Württemberg – 1956), německý oftalmolog. Působil jako profesor oftalmologie v Jeně a jako vedoucí oční kliniky v Tubingenu. Walther Spielmeyer (23. 4. 1879, Dessau – 1935), německý psychiatr a neurolog. Studoval medicínu na fakultách v Greifswaldu a Halle. Působil jako profesor a ředitel histologické sekce Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, později jako ředitel Hirnpathologisches Institut. Je autorem důležité publikace o histopatologii nervového systému, která byla současně první učebnicí obecné histopatologie. Heinrich Vogt (23. 4. 1875, Regensburg – 1936, Bad Pyrmont), německý neurolog. Působil jako profesor psychiatrie a neurologie v Göttingenu, jako ředitel psychiatrického oddělení na Senckenberg Institutu a jako ředitel neurologického sanatoria v Wiesbadenu. Založil výzkumný institut balneologie v Breslau.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster