Detail hesla - Záněty očnice

Záněty očniceSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Mikrobiální záněty

Mikrobiální záněty vznikají přímou infekcí (cizí těleso) nebo přestupem z okolí (dutiny, bulbus).

Orbitocellulitis vzniká toxoinfekčním působením zánětů okolních struktur (paranazální dutiny). Častá je u dětí. Typický je edém víček, chemóza spojivky a protruze bolestivého bulbu. Motilita je omezená. Rozvíjí se s dvou- až třídenním zpožděním za primárním afektem. Léčbou je řešení primárního zánětu.Většinou bývá příčina odhalena ORL vyšetřením a na ORL je vedena i další léčba. Je-li ORL vyšetření negativní, je na místě i. v. podání dvojkombinace širokospektrých antibiotik a urgentní provedení CT či NMR vyšetření k odhalení lokalizace abscesu. U diabetiků a imunosuprimovaných musíme pomýšlet na mukormykózu (těžká, často smrtelná mykotická orbitocelulitida s trombotickými komplikacemi reagující pouze na amphotericin B).

Flegmóna očnice je akutní hnisavý zánět s rychlým vývojem a celkovými příznaky. Prknovitý edém doprovází rychle narůstající protruze nehybného bulbu. Život ohrožuje trombóza kavernózního splavu. Podáváme vysoké dávky antibiotik v infuzích a řešíme primární zdroj infekce.

Absces očnice se projevuje paraaxiálním exoftalmem a hmatnou rezistencí. Pod clonou antibiotik absces incidujeme.

Hyperergicko-alergické záněty očnice

Tenonitida se projevuje bolestmi při pohybu oka a episklerální injekcí. Podáváme kortikoidy a antirevmatika. Zánětlivý pseudotumor očnice je jednostranné onemocnění nejasné etiologie. Jedná se chronický nespecifický zánět, který se klinicky manifestuje jako nádor očnice s protruzí bulbu a omezenou motilitou. Nezbytná je biopsie a CT vyšetření. Perorálně podáváme kortikoidy, ale recidivy jsou časté.

Zánětlivý pseudotumor v hrotu očnice se projevuje jako syndrom bolestivé oftalmoplegie.

Převzato z
Josef Hycl, Lucie Trybučková. Atlas oftalmologie. Praha: Triton 2008.
www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster