Detail hesla - Idiopatická bolest

Idiopatická bolestSlovníková definice
Bolestivé syndromy bez definované příčiny bolestivé stimulace či některého z mechanismů neuropatické bolesti jsou označovány jako idiopatické či psychogenní.

Plná definice

U některých idiopatických bolestivých syndromů se na vzniku bolesti podílejí psychologické faktory. Diagnostika jak psychologických, tak psychiatrických příčin bolestivých syndromů (úzkostné stavy, obsesivní poruchy osobnosti, konverzní stavy) je podmínkou jejich úspěšné léčby. Bolesti mohou být také příznakem deprese, která současně prohlubuje prožívání bolesti. Tíže bolesti koreluje s tíží deprese. Deprese zintenzivňuje vnímání chronické bolesti. Jak neurobiologické, tak psychologické faktory zprostředkovávají vazbu mezi depresí a bolestí.

Častěji trpí nemocní s chronickým bolestivým syndromem depresí (velká deprese je přítomna u 5–10% případů, mírné příznaky u více než 50% případů).

Mechanismus čistě psychogenní bolesti není jasný. Ovlivnění neuropatické bolesti úzkostí a dalšími psychologickými faktory svědčí pro překrývání centrálních a afektivních mechanismů, zřejmě prostřednictvím ovlivnění opioidního a adrenergního systému.

Autor: Redakce

Design and code by webmaster