Detail hesla - Joint-play

Joint-playSlovníková definice
Malý pohyb v kloubu v jiných směrech, než ve směrech typických pro funkci kloubu. Při ztrátě této kloubní vůle dochází k rozvoji tuhosti a zhoršení pohyblivosti kloubu. Joint-play vyšetřujeme tangenciálním pohybem segmentu vůči kloubním ploškám nebo podélnou trakcí v kloubu. Kloubní vůl je ovlivněna elasticitou kloubního pouzdra, tahem krátkých periartikulárních svalů působících paralelně s osou pohyblivého segmentu. Vyšetření kloubní vůle je součástí hodnocení pasivního pohybu kloubu spolu s goniometrickým měřením rozsahu pohybu v různých rovinách. Hodnocení kloubní vůle: 0- vymizelá kloubní vůle, ztuhlost kloubu, 1- snížená kloubní vůle, snížená hybnost kloubu, 2- přiměřená kloubní vůle, normální rozsah pohybu kloubu, 3- zvýšená kloubní vůle, uvolnění kloubu.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster