Detail hesla - Syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního tuneluSlovníková definice
Syndrom vzniká kompresí n. medianus v karpálním tunelu.

Plná definice

Nervově cévní svazek prochází pod retinaculum flexorum, pohyblivou spodinu tunelu tvoří karpální kůstky. Cévy zásobují dlaňovou oblast ruky

N. medianus inervuje: m. flexor carpi radialis provádějící flexi a radiální dukci v zápěstí, m. palmaris longus provádějící palmární flexi a m. flexor digitorum superficialis, jeho funkcí je flexe v proximálních mezičlánkových kloubech, podílí se na úchopech a sevření ruky v pěst. m. flexor digitorum profundus provádí flexi v distálním mezičlánkovém kloubu při extenzi ve všech ostatních kloubech prstů a podílí se na úchopech a flexi prstů. Dalšími inervovanými svaly jsou m. flexor pollicis longus, m. flexor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. pronator teres, m. pronator quadratus, mm. lumbricales – spojují šlachu m. flexor digitorum profundus s dorzální aponeurózou 2.–5. prstu, slouží k flexi v metakarpofalangeálních kloubech při extendovaných interafalangeálních kloubech, umožňují udělat z 2.–5. prstu stříšku. N. medianus je zásoben z kořenů C5–Th1.

Symptomatologie

Subjektivně jsou vnímány parestezie I.–III. prstu ruky. Objevují se v klidu nebo naopak po námaze. Bolesti se objevují i v noci, kdy současně dochází k poruše krevního zásobení. Nemocného probudí, stav se zlepší rozhýbáním končetiny. Obtíže se zvětšují také při intenzivní dorzální flexi zápěstí.

Objektivně nacházíme v pokročilejších stadiích hypotrofii thenaru, dochází k oslabení svalů zásobovaných nervem.. Nad ligamentum carpi transversum může být viditelný otok. Při poklepu na radiální část zápěstí vyvoláme brnění v oblasti prvních tří prstů.

Na obtížích se podílí také vazomotorická složka vznikající při k městnání v těsných anatomických poměrech v tunelu.

Diagnostika

Klinický obraz doplňuje EMG.

Terapie

Konzervativní terapie zahrnuje laserterapii, ultrazvuk, vířivou koupel, mobilizaci zápěstí a drobných kloubů ruky. Léčba má snížit eventuální otok a zlepšit již tak dost těsné anatomické poměry v oblasti karpálního tunelu. Ke snížení otoku se provádí obstřik kortikosteroidem do karpálního tunelu.

Při neúspěchu konzervativní terapie se chirurgicky protíná lig. Carpi transversum.

Autor: Redakce


Literatura:
Pfeiffer J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2007
Véle F.: Kineziologie, Triton 2006
Sosna A., Vavřík P., Krbec M., Pokorný D. et al.: Základy ortopedie, Triton 2001

Design and code by webmaster