Detail hesla - Masáže přístrojové

Masáže přístrojovéSlovníková definice
Forma mechanoterapie, která využívá jako zdroj energie přístroj.

Plná definice

Použití mechanických sil v terapii různých chorob označujeme jako mechanoterapii. Jestliže zdrojem energie je přístroj, jde o přístrojovou mechanoterapii – přístrojové masáže –Vasotrain, vibrační masáže. Jinou kapitolou je ruční mechanoterapie, masáže a celá škála metod manuální medicíny, mobilizační a manipulační techniky, ruční trakce, techniky měkkých tkání.

Přístrojové masáže

Přetlaková masáž

Pracují na principu nafukovacího končetinového návleku. Jsou určeny pro léčbu venostatických a lymfatických edémů a je možno s nimi ošetřit horní nebo dolní končetiny. Mohou být jednokomorové, které pracují v režimu se stálým či přerušovaným tlakem. Dnes se většinou setkáváme s vícekomorovými přístroji, například přístroj Pneuven. U vícekomorových se postupným střídáním oblastí přetlaku vytváří masážní vlna od periferie k centru, u venostáz začíná ošetření na akru končetiny, u lymfatických otoků začínáme ošetření na kořenu končetiny. Mimo obecné kontraindikace fyzikální terapie, jako akutní horečnaté stavy, kachexie, krvácivé stavy, primární tumory a ložiska TBC, akutní kardiální či respirační nedostatečnost, trofické změny kůže a čerstvá poranění pokožky, porucha citlivosti v místě aplikace, není také možné aplikovat proceduru při těchto stavech, otoky při kardiovaskulární nedostatečnosti, hluboké trombóze a posttromboflebitickém syndromu, rozsáhlé varixy, známá cévní anomálie v oblasti ošetřované končetiny – např. aneurysma.

Masáže podtlakově-přetlakové- vakuum-kompresivní terapie

Známější jsou spíše pod názvem přístrojů Vasotrain či Extremiter, využívá se střídání podtlaku a přetlaku v průhledném pracovním válci, kde je končetina upevněna pomocí nafukovací manžety. Tyto přístroje se používají v terapii zhoršeného prokrvení končetin, jak na organickém, tak funkčním podkladě

- u ICHDK

- diabetické angiopatie

- akrocyanózy

- u trofických poruch kůže- bez známek infekce

- posttraumatických stavů s otoky

- chronických lymfedémů

Procedura je kontraindikovaná při stavech uvedených u přetlakové masáže s výjimkou trofických změn kůže, pokud nevykazují známky infekce. Ty jsou zde naopak hlavní indikací procedury, postižení citlivosti, například v rámci neuropatického syndromu není kontraindikací procedury.

Při proceduře se střídá fáze podtlaku, kdy dochází k pasivní hyperémii a pokožka je červená až likvidní a fáze přetlaku, pokožka bledne. Dochází k urychlení venózního návratu, zlepšení arteriálního přítoku, lymfodrenáži. Hodnoty přetlaku a podtlaku, rovněž délky jednotlivých fází se volí dle požadovaného efektu, určující je změna barvy končetiny a subjektivní vnímání procedury pacientem. Vždy se volí nejnižší parametry tlaku, při kterých ke změně barvy končetiny ještě dochází. Procedura musí být pacientem dobře snášena, při subjektivních obtížích je nutno ji ihned přerušit. Obvyklá délka terapie je na počátku cca 20-25 minut, postupně se terapie prodlužuje při každém sezení cca o 5 minut – step – až do doby cca 45 až 60 minut. Jde o léčbu dlouhodobou, vyplývá to z diagnózy, pro kterou proceduru předepisujeme, 4 až 6 týdnů i déle.

Masáže podtlakové

Indikací jsou reflexní změny při funkčních a organických onemocněních pohybového systému. Tyto masáže lze aplikovat pomocí vakuových elektrod, většinou v kombinaci s elektroterapií. Kolísáním intenzity podtlaku v elektrodě dochází k masáži.

Podobného účinku na reflexní změnu může být dosaženo přiložením baněk, které pracují na principu podtlaku.

Vibrační masáže

Vibrace jsou pohyby malého rozsahu a velké frekvence, reagují na ně receptory např. svalového vřeténka, reflexně dochází ke stahu svalu. Přístroje na tomto principu působí vibrací na povrch těla. Účinek se projevuje ovlivněním svalového tonu. Jemné vibrace ho snižují, intenzivní zvyšují – místní hyperémií, celkovými účinky, ovlivnění únavy, relaxace. Existuje velké množství vibračních přístrojků pro domácí použití až po masážní křesla, lehátka apod. Při provádění procedury je určující subjektivní prožitek klienta, výsledkem by měla být úleva od bolestí a relaxace či tonizace dle očekávaného efektu.


Autor: Redakce


Literatura:
Capko,J. Základy fyziatrické léčby. Praha:Grada-Avicenum, 1998
Poděbradský J., Vařeka I., Fyzikální terapie I.,II., Praha:Grada-Avicenum, 1998

Design and code by webmaster