Detail hesla - Pneumonie atypické

Pneumonie atypickéSlovníková definice
Pneumonie jejichž původcem není bakteriální infekce. Mají atypický klinický obraz. Symptomatologie je chudá, nacházíme nevýrazný fyzikální nález, ale rozsáhlý nález rentgenologický .

Příbuzná hesla: Pneumonie mykoplazmová

Plná definice

Symptomatologie

Na rozdíl od bakteriálních pneumonií začíná pneumonie subakutně bez velkých teplot, bez třesavky. Kašel je dráždivý a sputa bývá málo. Může být hlenové, někdy i hemoradické. Fyzikální nález je chudý. Plicní symptomatologie je doprovázena extrapulmonálními obtížemi jako jsou myalgie, artralgie, cephalea.

Mykoplazmová pneumonie.

Legionelová pneumonie.

Chlamydiová pneumonie.

Rickettsiová pneumonie.

Virové pneumonie.

Mykoplazmová pneumonie (Mycoplasma pneumoniae)

Onemocnění se objevuje v zimních měsících u mladých jedinců. K extrapulmonálním komplikacím patří meningoencefalitida, myoperikarditida, periferní neuropatie trombocytopenie. Terapeuticky se používá erytromycin, doxycyklin.

Legionelová pneumonie – legionářská nemoc (Legionella pneumophila)

Onemocnění může probíhat velmi mírně pod obrazem nachlazení. Někdy se mohou objevit extrapulmonální komplikace neurologické a gstrointestinální. U části nemocných najdeme výpotek.. V laboratorních vyšetřeních můžeme zachytit zvýšení jaterních testů, hyponatremii. Metodou volby při terapii je erytromycin, rifampicin, chinolony.

Chlamydiové pneumonie (Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae)

Chlamydia psittaci vyvolává psitakózu s postižením nejen plic, ale i jater, sleziny, kůže. Zdrojem nákazy je trus drůběže. Chlamydia pneumoniae napadá respirační trakt. K terapii se používají tetracykliny (doxycyklin), azitromycin, trovafloxacin.

Rickettsiová pneumonie (Coxiella burnetii)

Onemocnění se nazývá také Q-horečka. Zdrojem nákazy je prach, kam se původce dostává z infikovaných ovcí, koz, dobytka.

K terapii jsou používána tetracyklinová antibiotika.

Virové pneumonie (virus chřipky A, B, adenoviry, coxsackie, EB virus, cytomegalovirus, respirační syncytiální virus)

Plicní symptomatologie bývá chudá, jsou výrazné celkové symptomy jako horečka, myalgie, artralgie, cephalea. Cytomegalovou infekci s plicními projevy nacházíme u imunosuprimovaných osob po transplantacích. Terapeuticky se podává hyperimunní kombinace anti-CMV globulinu a gancyklovir.

Diagnostika

Plicní postižení je na RTG provázeno známkami intersticiální pneumonie – zvýšená retikulace a nodulace v centrální části plic, můžeme vidět i splývající difúzní oboustrannou infiltraci. Virové pneumonie vykazují zvýšený titr sérových protilátek IgM, IgG. V klinickém materiálu lze prokázat virové antigeny značenými protilátkami. Při podezření na mykoplazmovou infekci lze stanovit titr chladových protilátek. K diagnostice legionelové infekce lze použít přímý a nepřímý inunofluorescenční test. Pro diagnózu svědči vzestup titru protilátek. Průkaz chlamydií je obtížný, lze je izolovat v tkáňové kultuře nebo použít párových sér.

Terapie

Podle původce se používají antibiotika, u virových pneumonií podáváme antibiotika jako prevenci bakteriální superinfekce a dále antivirotika (amantadin, rimantadin, acyklovir, ribavirin) Dále léčba symptomatická.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster