Detail hesla - Pneumonie virové

Pneumonie virovéSlovníková definice
Virovou pneumonii mohou vyvolat – virus chřipky A, B, parainfluenzy, rinoviry, echoviry, adenoviry, coxsackie, EB virus, cytomegalovirus, respirační syncytiální virus, dále viry varicely, spalniček i rubeoly.

Plná definice

Virovou pneumonii mohou vyvolat – virus chřipky A, B, parainfluenzy, rinoviry, echoviry, adenoviry, coxsackie, EB virus, cytomegalovirus, respirační syncytiální virus, dále viry varicely, spalniček i rubeoly.

Etiopatogeneze

U virových pneumonií proti bakteriálním bývá větší postižení intersticia, v alveolech se mohou vytvořit hyalinní membrány jako následek exsudace do alveolů. Celkový obraz virové pneumonie může být pozměněn sekundární bakteriální infekcí.

Symptomatologie

Plicní symptomatologie bývá chudá, jsou výrazné celkové symptomy viróz jako horečka, myalgie, artralgie, cephalea. Po celkových příznacích se může objevit dušnost, která může přetrvávat i v rekonvalescenci. Kašel je na rozdíl od bakteriální pneumonie záchvatovitý, někdy s příměsí krve.

Terapie

Při virové pneumonii kromě symptomatické léčby používáme antibiotika k ovlivnění sekundární bakteriální superinfekce. Některé těžké stavy mohou vyústit do obrazu ARDS a terapie probíhá za hospitalizace podle zásad komplexní resuscitační péče.

Cytomegalovou infekci s plicními projevy nacházíme u imunosuprimovaných osob po transplantacích. Terapeuticky se podává hyperimunní kombinace anti-CMV globulinu a gancyklovir.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster