Detail hesla - Plicní alveolární proteinóza

Plicní alveolární proteinózaSlovníková definice
Ukládání depozit amorfního bílkovinného materiálu bohatého na lipidy v alveolech. Může se objevit u hematologických malignit a AIDS. Dušnost a kašel se objevuje až v pozdních fázích onemocnění. I při výrazném RTG nálezu difúzních nodulací je nemocný asymptomatický. Je tendence ke vzniku plicní fibrózy s nebezpečím vzniku pneumotoraxu. Další komplikací může být infekce. Průběh onemocnění může být benigní, výjimečně se spontánní remisí, ale naopak také letální. Terapeuticky se provádí plicní dialýza. Instiluje se 10–20 litrů fyziologického roztoku odděleně do pravého i levého bronchiálního stromu a následně se provede zpětná aspiraci. Výkon se provádí v celkové anestezii. Při výplachu jedné plíce je nutné mechanicky ventilovat druhou.


Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Pneumologie


Design and code by webmaster