Detail hesla - Azbestóza plic

Azbestóza plicSlovníková definice
Pneumokonióza způsobená inhalací azbestových vláken. Jde o křemičitany s ionty magnezia, železa, hliníku. Azbestová vlákna, která jsou delší než 20 um nemohou být fagocytována a zůstávají v plicním intersticiu, v okolí dochází k hyperplazii vaziva s převahou v dolních lalocích a subpleurálních prostorech. Diagnóza vychází z anamnézy expozice. Riziko vzniká nejen při těžbě azbestu ale i při průmyslovém zpracování a užívání. (vysokožárné izolace, azbestocementová potrubí a krytiny.)Předpokládá se i možnost inhalace při zamoření ovzduší z brzdového obložení automobilů a v blízkosti průmyslových závodů zpracovávajících azbest. Na RTG nálezu je typické ztluštění pleury, zvýšená plicní retikulace, známky fibrotizace. V bronchoalveolární lavážní tekutině je možné zjistit azbestová tělíska.Při funkčním vyšetření nacházíme restrikční ventilační poruchu se snížením difúzní kapacity plic. Diagnózu upřesní plicní biopsie. U nemocných musíme počítat s vyšším rizikem vzniku bronchogenního karcinomu, mezoteliomu pleury nebo peritonea. Onemocnění nevyvolává v počáteční fázi subjektivní obtíže. Kašel a dušnost se objevuje až při rozsáhlejším postižení. Léčba je symptomatická. Prevencí je myslet na možnost expozice azbestových vláken.Autor: Redakce

Design and code by webmaster