Detail hesla - Adenoviróza

AdenovirózaSlovníková definice
Adenoviry (DNA viry) způsobující akutní horečnaté onemocnění dýchacích cest, mají afinitu k adenoidní tkáni.

Plná definice
Lidské adenoviry zahrnují 51 sérotypů a vyvolávají onemocnění s pestrou klinickou symptomatologií. Je znám především jejich vztah k epitelu dýchacích cest a k adenoidní tkáni, ve které mohou dlouhodobě přetrvávat. Výskyt nákazy je celosvětový. Zdrojem nákazy je člověk a k promořování populace dochází od prvních let života. Sérotypy vyvolávající onemocnění dýchacích cest se šíří vzdušnou cestou, ale přenos je možný také kontaminovanými prsty a předměty. Oční formy vznikají často při koupání v kontaminované vodě bazénů. Inkubační doba je 5 až 11 dnů.
Více než polovina nákaz probíhá asymptomaticky. Vztah sérotypů a klinických syndromů je uveden v tabulce 1. Onemocnění probíhá nejčastěji pod obrazem mírné faryngitidy, tracheitidy nebo vzácněji pneumonie, kterou často provází nápadné zduření hilových uzlin. Adenovirus typu 7 může u dětí vyvolat fulminantní bronchiolitidu a nekrotickohemoragickou pneumonii. Adenoviry jsou také jednou z příčin pertusoidního syndromu.

Faryngokonjunktivální horečka se projevuje horečkou, faryngitidou, zduřením krčních uzlin a zprvu jednostrannou, převážně víčkovou folikulární konjunktivitidou. Onemocnění trvá 3 až 5 dnů.

Epidemická keratokonjuktivitida má delší inkubační dobu (4 až 24 dnů), bývají postiženy obě oči a zánět je provázen zduřením preaurikulárních uzlin. Komplikací je centrálně lokalizovaný rohovkový vřed. Onemocnění trvá 1 až 4 týdny. Virus se přenáší infikovanýma rukama, ale i kontaminovanými nástroji na očních odděleních. Onemocnění vyžaduje péči oftalmologa.

Akutní cystitida vyvolaná adenoviry má hemoragický charakter a je provázena horečkou.

Průjem kojenců
je vyvolán tzv. nekultivovatelnými adenoviry sérotypů 40 a 41. Průběh bývá horečnatý, často s respiračními příznaky. Nákaza se může projevit mezenteriální lymfadenitidou a může být komplikována vznikem intususcepce.

Postižení CNS pod obrazem encefalitidy, meningoencefalitidy a transverzální myelitidy se objevují sporadicky, často jako komplikace původně respiračního onemocnění. Méně časté syndromy jsou perikarditida, exantémové onemocnění připomínající rubeolu a generalizovaná diseminovaná infekce u imunosuprimovaných pacientů.
Specifickou diagnózu stanovíme izolací viru, průkazem adenovirového antigenu v sekretu nosohltanu nebo průkazem signifikantního vzestupu titru specifických protilátek v průběhu nemoci. U průjmů kojenců se prokazuje adenovirový antigen ve stolici latexaglutinačním testem nebo metodou ELISA. Terapie je pouze symptomatická. Převážná většina adenovirových nákaz probíhá mírně. U závažných stavů je nutná hospitalizace. Časté mytí rukou a dodržování hygienicko-epidemiologického režimu je nejdůležitějším faktorem při snížení výskytu a v omezení dalšího šíření infekce.

Tab. 1  Klinické syndromy adenovirových infekcí
Skupina nemocných Klinické syndromy Nejčastější sérotypy
Novorozenci Fatální diseminované infekce 3, 7, 21, 30
Kojenci a batolata Rýma, faryngitida 1, 2, 5
Pneumonie 7
Děti Infekce horních cest dýchacích 1, 2, 4–6
Faryngokonjunktivální horečka 3, 7
Hemoragická cystitida 7, 11, 21
Průjmové onemocnění 2, 3, 5, 40, 41
Intususcepce 1, 2, 4, 5
Meningitida, meningoencefalitida 2, 6, 7, 12
Adolescenti a mladí dospělí Aakutní respirační infekce, pneumonie 3, 4, 7
Dospělí Eepidemická keratokonjunktivitida 8, 19, 37
Imunokompromitovaní pacienti Pneumonie, infekce močových cest 5, 31, 34, 35, 39
Střevní infekce 42–51
Meningoencefalitida 12, 32

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Lékařská mikrobiologie - nesmí se dělat dotisk!!!


Design and code by webmaster