Detail hesla - Emfyzém plic

Emfyzém plicSlovníková definice
Abnormální trvalé rozšíření dýchacích cest periferně od terminálních bronchiolů v důsledku ztráty alveolárních stěn uvnitř plicních acinů. Rozlišujeme panacinární emfyzém při postižení celého acinu vznikající na podkladě vrozeného defektu a1-antitrypsinu. Centroacinární emfyzém vzniká u kuřáků. Je postižený začátek acinu a jeho distální část v oblasti respiračních bronchiolů. U distálního acinárního emfyzému nacházíme rozšíření v terminálních částech plicních acinů. Často se společně s emfyzémem vyskytuje i chronická bronchitida. Klinicky nacházíme postupně se rozvíjející dušnost, kašel s expektorací, soudkovitý hrudník s horizontální postavením žeber, exspirační obstrukcí, hypoxémií a hyperkapnií různého stupně. Onemocnění postupně progreduje a smrt nastává respiračním nebo kardiálním selháním.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster