Detail hesla - DIC - Disseminovaná intravaskulární koagulace

DIC - Disseminovaná intravaskulární koagulaceSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• možná komplikace kteréhokoliv typu šokových stavů
• intravaskulární koagulace: D-dimery nad 500 µg/l
• spotřeba destiček: trombocytopenie pod 50 000/µl (50 000–10 000/µl*)
• spotřebování koagulačních faktorů: INR nad 1,5 (1,2 –1,5*)
* pokud jsou splněny obě podmínky současně

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster