Detail hesla - Glasgow coma scale

Glasgow coma scaleSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

 

6

5

4

3

2

1

otevření očí

 

 

spontánní

na výzvu

na bolest

chybí

slovní reakce

 

orientovaný

dezorientovaný

zmatená

nesrozumitelná

chybí

motorická odpověď

vyhoví

cíleně se brání

necíleně se brání

flexe na bolest

extenze na bolest

chybí


Paediatric GCS (P-GCS)

 

6

5

4

3

2

1

otevření očí

 

 

spontánní

na zvuk

na bolest

chybí

slovní reakce

 

žvatlá (úsměv)

utišitelný pláč

chvílemi utišitel-ný pláč

neutišitelný pláč

chybí

motorická odpověď

čilý pohyb

úhyb na dotek

úhyb na bolest

dekorti-kace

decerebra-ce

chybí


• hodnotí se nejlepší dosažená odpověď
• 12 a méně bodů:   vhodná hospitalizace
• 8 a méně bodů:   hluboké bezvědomí (GCS) – vhodná intubace

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster