Detail hesla - Klasifikace hemoragického šoku

Klasifikace hemoragického šokuSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
KLASIFIKACE HEMORAGICKÉHO ŠOKU

• I. třída  –  do 750 ml  /  do 15 %
– normotenze, hmatný pulz, kapilární návrat normální, lehká úzkost
– TF do 100/min., DF 14–20/min., diuréza > 30 ml/hod.
– léčba: krystaloidy

• II. třída  –  do 1 500 ml  /  do 30 %
– normotenze, slabý pulz, prodloužený kapilární návrat, úzkost
– TF 100–120/min., DF 20–30/min., diuréza 20–30 ml/hod.
– léčba: koloidy, zvážit transfuzi

• III. třída  –  do 2 000 ml  / do 40 %
– hypotenze, slabý pulz, prodloužený kapilární návrat, úzkost, zmatenost, bledost, selhávání kompenzačních dějů
– TF 120–140/min., DF nad 30/min., diuréza 5–20 ml/hod.
– léčba: koloidy + krev 1:1

• IV. třída  –  nad 2 000 ml  /  nad 40 %
– léčba: vždy transfuze
– TF nad 140/min., DF nad 35/min., diuréza minimální
– TK až neměřitelny, pulz až nehmatný, kapilární návrat může chybět, bledá, chladná kůže, areaktivita, akutní ohrožení života

ODPOVĚĎ NA TEKUTINOVOU RESUSCITACI

• typ 1
– upraví se tachykardie i hypotenze, šokový index pod 1,0
– postup: není potřeba další rychlá náhrada, pokračovat krystaloidy

• typ 2
– iniciální úprava TK i tepové frekvence, později však dochází opět k návratu k abnormálním hodnotám; příčinou je únik tekutin extravazálně nebo pokračující krvácení
– postup: pokračovat podáváním koloidů, případně krve

• typ 3
– podávání infuzí a/nebo krve akorát udržuje hmatný pulz na a. radialis
– postup: nutná chirurgická intervence do 1 hodiny

• typ 4
– postižený nereaguje na rychlé podávání krystaloidů, koloidů nebo krve
– postup: nutná okamžitá chirurgická intervence

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster