Detail hesla - Zdravotnické třídění „START“

Zdravotnické třídění „START“Slovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• postupujte po jednotlivých otázkách shora dolů; jakmile na nějakou odpovíte ANO, provedli jste zatřídění osoby do jedné ze čtyř kategorií

chodící zranění? →   P 3
nedýchá ani po záklonu hlavy? →   Dead
dýchá až po záklonu hlavy? →   P 1 (A)
dechová frekvence pod 10 nebo nad 30/min.? →   P 1 (B)
pulz na arteria radialis chybí nebo nad 120/min.? →   P 1 (C)
kapilární návrat nad 2 sekundy? →   P 1 (C)
nevyhoví ani jednoduché výzvě? →   P 1 (D)
… jinak →  P 2

• priorita odsunu se označuje P1–P3 a Dead (mrtví); naléhavost léčby T1–T4, kdy T4 odpovídá prioritě „P1 Hold“ (paliativní léčba, analgosedace)
P 1  T1 červená - neodkladná pomoc (definitivní ošetření do 2 hod.)
P 2  T2 žlutá - odkladná pomoc (definitivní ošetření do 2–4 hod.)
P 3  T3 zelená - odložená pomoc (definitivní ošetření i nad 4 hod.)
P 1 Hold T4 modrá - odsun v posledním pořadí (infaustně zranění)
Dead černá/bílá - mrtví

• osoba,která nezačne spontánně dýchat po záklonu hlavy, se považuje za mrtvou a neresuscituje se – organizace péče musí být taková, aby byli upřednostněni ti s šancí na přežití před infaustně zraněnými!
• nezranění nepatří do P3!
• zdravotnické třídění je na každém stupni péče třeba stále opakovat, k záznamu výsledku třídění jsou vhodné třídicí karty, nouzově napsat číslo na čelo aj.

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster