Detail hesla - Hypertermie maligní

Hypertermie maligníSlovníková definice
Život ohrožující komplikace celkové anestezie. Jde o geneticky podmíněnou (AD dědičnost) poruchu metabolismu kalcia (porucha na úrovni tzv. ryanodinového receptoru RYR1), která se projeví po expozici volatilních anestetik a depolarizujících svalových relaxancií (sukcinylcholin). Klinický obraz je velmi variabilní a žádný z příznaků není specifický. Mezi časné příznaky zařazujeme spazmus žvýkacího svalstva po podání SCCH, markantní vzestup EtCO2, tachypnoe, tachykardie, hypertenze. Mezi pozdní příznaky může patřit celotělová rigidita, acidóza, hypoxie, hypotenze, hypertermie, rozvoj multiorgánové dysfunkce až smrt.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster