Detail hesla - Bezvědomí nejasné etiologie

Bezvědomí nejasné etiologieSlovníková definice
Projev poruchy činnosti CNS a stav útlumu vědomí a bdělosti různé intenzity. Vzniká na podkladě funkčního nebo anatomického poškození mozku a bezprostředně ohrožuje život. Poruchy vědomí dělíme na kvantitativní (somnolence, sopor, kóma) a na kvalitativní (delirium, halucinace, amence). K hodnocení používáme Glasgow coma score nebo Benešovo score. Příčinou může být celá řada onemocnění: neurogenní (trauma hlavy, záněty, krvácení, nádory, epilepsie…), duševní poruchy, metabolické (diabetes mellitus, onemocnění jater, ledvin), kardiovaskulární (AIM, arytmie, šok, selhání srdce), respirační (aspirace), poruchy ABR, intoxikace. Důležité je poskytnutí první pomoci, zajistit základní životní funkce a přivolat RZP.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster